هویت شخصی و نظریه های جاودانگی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی گروه فلسفه دانشگاه مفید

چکیده

فکر و اندیشه بشری درباره مسئله جاودانگی و کیفیت آن همواره حساس و فعال بوده است و دعوت انبیای الهی به سوی ایمان به جاودانگی بر این حساسیت بسیار افزوده است . خصوصیات این تفکر و نتایج آن در فلسفه و کلام به طور عام و فلسفه و کلام اسلامی به طور خاص جلوه کر شده است در این مقاله تلاش می شود تا نخست آرای مختلف فیلسوفان و متکلمان مسلمان در ارتباط جاودانگی با مسئله هویت شناسی گزارش شود ودر مرحله بعد کیفیت برخوردهر رای درحل این مسئله تقریر می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Personal identity and the idea of immortality

نویسنده [English]

  • AMIR DEVANE
چکیده [English]

Thinking about the immortality of the human being and its quality has always been active and inviting sensitive and prophets to the belief in the immortality of the sensitivity has increased. Brkhvrdhr vote after solving the problem statement is quality

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical immortality
  • eternal spiritual
  • personal identity
  • one's relationship with the body
CAPTCHA Image