قاضی سعید و نظریه خاص او درباره اسما و صفات حق تعالی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه قم

چکیده

این مقاله در صدد تبیین دیدگاه خاص قاضی سعید درباره چگونگی و کیفیت اتصاف واجب تعالی به صفات است از آن جا که توضیح دقیق این مسئله، منوط به تبیین اصول فکری و مبنایی قاضی سعید است، لذا در ابتدا به این مبانی اشاره شده و سپس چون به نظر نویسنده قول حق در مسئله قول صدرالمتألهین شیرازی است، مقایسه‌ای اجمالی بین این دو دیدگاه به عمل آمده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Judge Saeed and his own theory about the names and attributes of God

نویسنده [English]

  • Marzieh Sadeghi
چکیده [English]

This article seeks to explain a particular point of view about how to judge Said qualification obligatory excellence and quality traits as the detailed explanation of this subject is to explain the principles of the Judge Saeed intellectual basis, so at first referred to these principles and then as the author quotes the words of Mulla Sadra is in question, a brief comparison between these two views is taken.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • attributes
  • the annual attributes
  • object attributes
  • on behalf Sports
  • Slbmqablat
  • verbal sharing
  • covered
CAPTCHA Image