آیا می توانیم درباره خدا سخن بگوییم؟

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیت علمی دانشگاه قم

چکیده

ونسان‌برومر در این بحث، تلاش می‌کند تا به طرح دیدگاه‌های مختلف در باب«امکان سخن گفتن از خدا» بپردازد. او ابتدا به طرح محدودیت‌های سخن گفتن از خدا پرداخته و به سه نوع محدودیت دینی، معرفت شناختی و معنایی اشاره می‌کند. او در این بحث به مسئله «تناقض نماهای دینی» پرداخته و دو رهیافت کاملا متفاوت را در برخورد با این مسئله بیان می‌کند. در ادامه بحث از تناقض نماها به موضوع «اختلاف کیفی نامتناهی بین خدا و مخلوقات» پرداخته و ارتباط آن را با مسئله «امکان سخن گفتن از خدا» بیان می‌کند. برومر، «زبان اشاری» را به عنوان یکی از راه حل‌های پیشنهادی برای مشکل سخن گفتن از خدا دانسته و به نقد و بررسی آن می‌پردازد. «زبان انکشاف»، که مدعی است ما خدا را فقط هنگامی که خودش را بر ما آشکار می‌کند، تجربه می‌کنیم و به میزان همین انکشاف و تجربه و متناسب با آن می‌توانیم درباره او سخن بگوییم، دیدگاه دیگری است که برومر آن را نقد و بررسی می‌کند.برومر در ادامه این بحث به بررسی نظریه تمثیلی توماس‌آکوینی پرداخته و با تفکیک تمثیل توصیفی از تمثیل تناسبی، به نقد و بررسی دیدگاه توماس می‌پردازد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Can we speak about God

نویسنده [English]

  • AMIR ABBAS ALI ZAMANI
چکیده [English]

Vnsanbrvmr in this debate, attempts to design different views on the "possible to speak of God 'pay. He was the first to speak of God's design limitations and restrictions on three types of religious, epistemological and semantic points. He discussed the issue of "contradictory religious views" and two completely different approach in dealing with the matter says.In the following discussion of the contradictory views on the issue of "infinite qualitative difference between God and creation" and its relation to the issue of "the possibility of speaking of God," says. Brumaire, "referential language" as one of the proposed solutions to the problem of speaking of God, and to review it. "Language Development", which claims to be God only when he reveals himself to us, we experience the same level of development and experience and it can fitAbout him to speak, another view is that it Brumaire of cash and checks. Brummer continued the discussion to review and resolution theory Tvmasakvyny allegory allegorical description of proportional representation, to review Thomas's view


 


 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Speaking of God
  • allegory documents contradict religious views
  • Language
  • gestures
  • language development
CAPTCHA Image