پاسخ نقدی بر مقاله زبان قرآن گفتاری یا نوشتاری

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه قم

چکیده

این مقاله پاسخ نقدی است که دانشمند محترم آقای سید محمد علی ایازیبر مقاله نویسنده با عنوان زبان قرآن گفتاری یا نوشتاری نوشته شده است این پاسخ ابهام را از پاره ای تعابیر نویسنده زدوده و اشکالات نا قد را جواب داده و ضعف نظریات را بازنمود ه است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cash on verbal or written response Quran article

نویسنده [English]

  • Jafar Nekounam
چکیده [English]

This article answers the cash that Mr. Mohammad Ali Ayazybr scientist author as spoken or written language of the Qur'an is written in response to some interpretations of the author removes ambiguity and lack of bugs and weaknesses of theories of representation has been answered Height

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quranic language
  • spoken or written
CAPTCHA Image