اعتبار علم قاضی در دعاوی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیت علمی دانشگاه قم

چکیده

مقاله‌ای را که پیش روی دارید در صدد اثبات حجیت علم قاضی در فیصله دادن به دعاوی است. اگر چه در برخی از روایات، اعتبار علم قاضی نفی شده است، اما عمده فقها در این مورد بر یکی از دو نظر ذیل‌اند:1. علم قاضی هم در حقوق الله و هم در حقوق الناس اعتبار دارد.2. علم قاضی تنها در حقوق الناس اعتبار دارد نه در حقوق الله.در این میان، دو قول: عدم اعتبار علم قاضی به طور مطلق و اعتبار آن در خصوص حقوق الله، از اقوال نادر به شمار می‌آید.نویسنده محترم با استناد به عموم و اطلاق ادله باب قضا و نیز روایات ویژه این موضوع، به نتیجه‌ای که نظر مشهور فقهای امامیه محسوب می‌شود رسیده‌اند و آن اینکه علم قاضی به طور مطلق حجت است و میان حقوق الله با حقوق الناس تفاوتی وجود ندارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Credit judge in lawsuits

نویسنده [English]

  • Mohammed moumen
چکیده [English]

A paper that before you attempt to prove the validity of the trial judge's decision. Although in some traditions, the judge denied credit, most jurists in this case on one of the two terms Zyland: 1. judge in the law of God and the rights of people is valid. 2. The judge is valid only on the rights of people not in the law of God. In the meantime, two words: no credit to the judge in the absolute validity of the law of God, is one of the rare statements. Dear author referred to arguments based on the public and the judiciary as well as the special traditions of this, the result is a Shi'a jurists who have absolute proof, that the judge and the human rights rights of Allah, there is no.

کلیدواژه‌ها [English]

  • jurisprudence
  • the judge
  • the right of Allah
  • rights of people
  • procedures
CAPTCHA Image