عاقله اصل حمیت از خانواده

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم

چکیده

از نظر همه مذاهب اسلامی دیه قتل و جنایت خطایی به ترتیب ارث بر عهده چند طایفه است. عاقله عبارتند از: خویشاوندان ذکور جانی که منتسب به پدر باشند، آزادکننده جانی، ضامن جریره و امام.مقاله حاضر دارای دو بخش است: در بخش اول نویسنده ابتدا عاقله را از نظر لغت‌شناسان و فقها تعریف کرده آنگاه اجماع فقهای اسلام و روایات رسیده از ائمه علیهم‌السلام  در اثبات عاقله را مورد بررسی قرار داده است. سپس به کیفیت تقسیط دیه بر افراد عاقله پرداخته و با بیان نظرت مختلف، به این نتیجه رسیده که حکم عاقله، حکم حکومتی است و لذا تقسیط دیه به عهده حاکم شرع است تا اختلافی بوجود نیاید.نویسنده در بخش دوم ابتدا به فلسفه تشریع این حکم پرداخته و نتیجه گرفته که عاقله پیمان شرعی و اختیاری، به منظور حمایت از خانواده است. سپس به اشکالات مخالفان پاسخ داده و به این نتیجه رسیده که این حکم از احکام مترقی اسلام است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hamit rational principle of family

نویسنده [English]

  • Ali Mohamed
چکیده [English]

The Islamic religion Diego murder is wrong in order to inherit the responsibility of several parties. Rational are male relative of life that are attributable to the father, releasing Johnny, Jryrh and his sponsor. This article has two parts:In the first part the author first to philologists and scholars have defined the rational consensus of Muslim scholars and wise sayings from the Imams peace be upon them prove to be examined. Then split the money on quality and rational people expressed different opinion, to the conclusion that the rational judgment, ruling the state and therefore the judge's split the difference happens to the money. The author of the second part of the first sentence and concluded that rational philosophy legislation and voluntary legal treaty, in order to support the family. The opposition responded to the problems and come to the conclusion that the provisions of the decree of progressive Islam.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rational
  • agnates
  • killing an error
  • an error crimes
  • money
  • sponsor Jryrh
  • split Diego
CAPTCHA Image