تحول مواد و منابع کتابخانه ای

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

مدیر کتابخانه مرکزی دانشگاه قم و کارشناس ارشد کتابداری

چکیده

کتاب به عنوان یک وسیله ارتباطی و انتقال اندیشه بشری از دیرباز مورد توجه بوده و مراحل مختلفی را در سیر تاریخی خود طی کرده است که ما در این مقاله این تحولات را در سه دوره متوالی (دوران قبل از چاپ، بعد از چاپ و در عصر رایانه‌ها) بررسی کرده‌ایم. با توجه به عجین بودن تاریخ کتابخانه‌ها با تاریخ کتاب، تحولات تاریخ کتابخانه‌ها نیز در سه دوره (کتابخانه‌های دوران باستان، کتابخانه‌های امروزی و کتابخانه در عصر رایانه‌ها) بررسی شدند. نظر به اهمیت دوره سوم (کتابخانه‌ها در عصر رایانه‌ها) به منظور همگام شدن با آخرین تحولات تکنولوژیکی نیاز به پرورش کتابداران با ویژگی‌های خاص را می‌طلبد که جهت نیل به چنین هدفی پیشنهاد بازنگری در متون و دوره‌های آموزشی کتابداران بعنوان راه‌حل ارائه شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of materials and library resources

نویسنده [English]

  • Mehdi Mohammadi
چکیده [English]

computers) have been investigated. Due to the integrated library on the history of books, libraries and historical developments in the three periods (libraries of ancient, modern libraries and library in the computer age) were evaluated. Considering the importance of the third period (libraries in the age of computers) in order to keep pace with the latest technological developments librarians need to develop special features to achieve such a goal requires that the proposed review of the literature and training courses for librarians have been presented as a solution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • books
  • book
  • library
  • Librarian
CAPTCHA Image