نقد و نظر در حکم «تلقیح نطفه»

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار و مدیر گروه فقه دانشگاه قم

چکیده

تلقیح نطفه در رحم مصنوعی و یا رحم زنی که نسبت به صاحب نطفه بیگانه است از مباحثی است که امروزه در حوزه فقه اسلامی مطرح است جناب آقای مومن در کتابی تحت عنوان کامات سدیده فی مسائل جدیده طی مقاله ای به بحث پیرامون صور مختلف این موضوع پرداخته است . نویسنده این مقاله ضمن بیان سه فرض عمده در این مساله نظریه این فقیه محترم را از مبانی و روش استدلال به نقد کشیده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review as a "sperm insemination

نویسنده [English]

  • Hosein Karimi
چکیده [English]

Artificial insemination of sperm into the uterus or womb of a woman, which is alien to the conception of the issue that has been raised in the field of Islamic jurisprudence, Mr. Momen in a new book titled an article to discuss issues Kamat Fi Sdydh forms of this issue is. The author of this paper, the expression of three main assumptions in this theory the supreme respect of the principles and methods of reasoning is criticized

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transferring the embryo into the uterus - the Qur'anic proofs - proofs Rvayy-
CAPTCHA Image