تحلیل محتوای مقالات فصلنامه پژوهش‌های فلسفی- کلامی طی سال‌های 1378 - 1391

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه قم

2 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه پیام نور مشهد

3 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه قم

چکیده

چکیده
هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل محتوای مقالات فصلنامه پژوهش‌های فلسفی – کلامی است.
روش، جامعه و ابزار: این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی است که با استفاده از روش تحلیل محتوا صورت گرفته است. جامعه آماری آن را 399 مقاله چاپ شده در 54 شماره پژوهشهای فلسفی – کلامی بین سالهای 1378 لغایت 1391 تشکیل می‌دهند که با بکارگیری ابزار سیاهه‌وارسی اطلاعات مقالات گردآوری و با استفاده از نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و یافته‌ها در قالب جداول و نمودارهای آماری ارائه شده است.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که ۳۹۹ مقاله مورد بررسی، ۳۷۸ عنوان (۷/۹۴ درصد ) تالیفی و ۲۱ عنوان (۳/۵ درصد) ترجمه‌ای بودند. ۳۷۹ نفر در نوشتن این مقالات نقش داشتند که ۴۰ نفر (۱۰/۵ درصد) آن را زنان و ۳۳۹ نفر (۸۹/۵ درصد) را مردان تشکیل دادند. ۳۲۵ اثر (۸۱/۴ درصد) حاصل کار انفرادی و ۱۸/۶ درصد حاصل کار گروهی بود. ۴۸ درصد آثار توسط افراد دارای دکتری و ۱۱/۲ درصد توسط دانشجویان دوره دکتری نوشته شدند. از نظر رتبه‌های علمی ۳۵ درصد آثار توسط استادیاران و ۱۰ درصد توسط دانشیاران نوشته شدند. بررسی وابستگی سازمانی نویسندگان نشان داد که ۱۱۲ اثر (۲۸/۱ درصد) توسط محققان دانشگاه قم نوشته شدند. دانشگاه‌های تهران، آزاد اسلامی، اصفهان و علامه طباطبایی در رتبه‌های بعدی قرار داشتند. از نظر موضوعی، ۲۵/۶ درصد آثار در حوزه فلسفه اسلامی، ۱۹/۸ درصد در حوزه فلسفه غرب ۷ درصد در حوزه کلام جدید بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Content Analysis of the Articles Published in the Journal of Philosophical-Theological Research during 1378-1391 (1999-2012)

نویسندگان [English]

  • Mahdi Mohammadi 1
  • Amire Motaghy Dadgar 2
  • Iman Motaharinia 3
1 Assistant professor of department of knowledge and information sciences, Qom University
2 PhD student of knowledge and information sciences, Mashhad Firdausi University
3 . MA student of knowledge and information sciences, Qom University,
چکیده [English]

The present research mainly seeks to analyze the content of the articles published in the Journal of Philosophical-Theological Research. It is an applied research which is conducted using content analysis method. Its statistical population includes 399 articles published in 54 volumes of this journal during 1378-1391 (1999-2012), whose data were gathered using checklist tool, analyzed using SPSS software and findings were presented through statistical tables and diagrams. The findings show that 378 articles (%94.7) were written and 21 ones (%5.3) were translated. There were 379 authors including 40 women (%10.5) and 339 men (%89.5). 325 articles were written individually and 74 articles (%18.6) collectively. Those with PhD degree have written %48 of articles and PhD students have written %11.2 of them. Assistant professors have written %35 of articles and associate professors have written %10 of them. The review of authors' organizational affiliation shows that 112 articles (%28.1) were written by researchers of Qom University and Tehran University, Azad Islamic University, Isfahan University and 'Allamah Tabatabaii University researchers are the next, respectively. Thematic analysis shows that %25.6 of articles is on Islamic philosophy, %19.8 on West philosophy and %7 on modern theology. The content analysis and thematic classification of the articles on each domain show its research priorities as well as its weaknesses and defects in producing scientific information. Given the fact that there is no research conducted on philosophy using content analysis method and two other researches were a kind of citation analysis, it can be hoped that the findings of this research inform those in charge about the quantity and quality of published articles and help them design macro-policies.  
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • content analysis
  • philosophical-theological articles
  • Journal of Philosophical-Theological research
اسفندیاری مقدم، علیرضا؛ حسن‌زاده، محمد (1393). «تحلیل عوامل بازدارنده تولیدات علمی زنان ایرانی در آی. اس. آی»، در: دانش‌شناسی، ش7 (24)، ص9-22.
اشتری، مه‌لقا (1380). «تحلیل استنادی مقالات فلسفی فارسی طی سال‌های 1370-1377»، در: فصل‌نامه کتاب، ش14 (2)، ص8-22.
باب الحوائجی، فهیمه؛ یزدیان، مهرزاد (1389). «تحلیل محتوای مقالات مجلات تخصصی کتابداری و اطلاع‌رسانی درباره ترویج کتاب‌خوانی و کتاب‌خانه‌های کودکان از سال 1378 تا 1387»، در: تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتاب‌خانه‌های عمومی، ش۱۶ (۴)، ص31-53.
بمانیان، محمدرضا؛ احمدی، فریال؛ اسدپور، علی (۱۳۹۲). « ارزیابی کمی و کیفی مقالات علمی – پژوهشی دو فصلنامه مدیریت شهری از شماره ۱۹- ۲۹» مدیریت شهری، ۲۳، ۲۸۹- ۲۹۸. 
جعفری هرندی، رضا؛ نصره، احمدرضا؛ میرشاه جعفری، سید ابراهیم (1387). «تحلیل محتوا؛ روشی پرکاربرد در مطالعات علوم اجتماعی، رفتاری و انسانی، با تأکید بر تحلیل محتوای کتاب‌های درسی»، در: روش‌شناسی علوم انسانی، ش14 (55)، ص33-58.
حیدری‌فر، محمد رئوف؛ سهیلی، فرامرز (۱۳۹۱). «جغرافیای سیاسی، جهانی‌شدن و جریان اطلاعات»، در: پژوهش‌نامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، ش۲ (۲)، ص۲۲۳- ۲۴۴.
زالی، نادر؛ قلی‌پور، مستوره؛ عظیمی، نورالدین (1393). «واکاوی دستاوردهای دانش شهرسازی: تحلیل محتوای مقالات علمی-پژوهشی در حوزه شهرسازی»، در: مدیریت شهری، ش13 (34)، ص109-126.
زراعت‌کار، کیمیا؛ عالیشان‌کرمی، نادر (1392). «تحلیل استنادی و محتوایی مجله پزشکی هرمزگان 1385-1389»، در: مجله پزشکی هرمزگان، ش17 (1)، ص54-60.
سرمدی، عزیزه (138۳). «تحلیل محتوای مقالات نشریات ادواری علمی- پژوهشی فارسی منتشرشده توسط سه نوع دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی مراکز استان‌ها در سال 1381»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی.
سلک، محسن؛ بزرگی، اشرف‌السادات (1389). «تحلیل محتوایی مقالات منتشرشده در دو نشریه فصل‌نامه کتابداری و اطلاع‌رسانی و فصل‌نامه کتاب در سال‌های 1385 و 1386»، در: فصل‌نامه دانش‌شناسی (علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی و فناوری اطلاعات)، ش 3 (10)، ص26-40.
شریفی، مسلم؛ میردار هریجانی، شادمهر؛ عسکری، بابی‌سان (1391). «تحلیل توصیفی مقاله‌های نشریات علمی- پژوهشی تربیت بدنی و علوم ورزشی طی سال‌های 1384-1388»، در: فصل‌نامه مدیریت ورزشی، ش12، ص61-85.
صالحی، کیوان؛ رحیمی، حسین (۱۳۸۵). «تبیین فرآیند ارزیابی مجلات در مؤسسه اطلاعات علمی (آی. اس. آی)»، در: فصل‌نامه کتاب، ش۱۷ (۲)، ص۱۴۱-۱۶۰.
عبدالمجید، امیرحسین (1387). «مقالات تألیفی حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی در مجلات علمی- پژوهشی و علمی- ترویجی فارسی طی سال‌های 1379-1383: یک بررسی استنادی»، در: اطلاع‌یابی و اطلاع‌رسانی، ش9، ص45-56.
قهنویه، حسن؛ موحدی، فریده؛ یارمحمدیان، محمدحسین؛ عجمی، سیما (1390). «تحلیل محتوایی و استنادی مقالات چاپ‌شده در مجله علمی- پژوهشی «مدیریت اطلاعات سلامت»، در: مدیریت اطلاعات سلامت، ش8 (1)، ص82-92.
لطف‌آبادی، حسن (1382). «تولید علم و مقالات علمی- پژوهشی علوم انسانی در ایران»، در: فصل‌نامه نوآوری‌های آموزشی، ش6، ص7-12.
متقی دادگر، امیر؛ کریمی، رضا؛ عبادالله عموقین، جعفر (1388). «تحلیل استنادی مقالات 30 شماره از فصل‌نامه پژوهش‌های فلسفی- کلامی منتشره بین سال‌های 1368 الی 1387»، در: فصل‌نامه پژوهش‌های فلسفی- کلامی، ش41، ص287-315.
محمدی‌مهر، غلام‌رضا (1387). روش تحلیل محتوا: راهنمای عملی تحقیق، تهران: انتشارات گنجینه علوم انسانی، دانش نگار.
مقصودی، مجتبی؛ دوستدار، رضا (1392). «تحلیل توصیفی و استنادی مقالات پژوهش‌نامه علوم سیاسی»، در: پژوهش‌نامه علوم سیاسی، ش9 (1)، ص33-59.
Borg, walter R.; Gall, Meredilh D.; Gall, Joyce P. (2003). Educational Research: An Introduction, New York: Longman, 7th ed.
Ezema, I. J.; Asogwa, B. E. (2014). "Citation Analysis and Authorship Patterns of Two Linguistics Journals", Portal: Libraries and the Academy, 14 (1): 67-85.
Lopez – Munoz, F.; Alamo, C.; Rubio, G.; Garcia, Garcia, P.; Martin-Agueda, B.; Cuenca, E. (2003). “Bibliometric Analysis of Biomedical Publicationson SSRIs during 1980-2000,” Depression and Anxiety, 18: 95-103.
CAPTCHA Image