جایگاه مراقبه در طریقت

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه پیام نور اصفهان- شهرضا

چکیده

 
نقد، تحلیل و شناخت کامل هر یک از مراحل سیر و سلوک از مهم‌ترین و ضروری‌ترین کارهایی است که باید در پژوهش‌های عرفانی بدان توجه کرد. از این طریق می‌توان با مبانی نظری و عملی عرفان بیشتر آشنا شد و دقایق متون عرفانی را بهتر دریافت. مراقبه یکی از مهم‌ترین احوال و مراحل طریقت است که نقشی تأثیرگذار در سیر و سلوک عرفانی دارد. در تعریف و تبیین مراحل، درجات، نشانه‌ها و نتایج آن در متون عرفانی مباحث مبسوطی آورده شده است. تنوع و تعدد مطالب دربارۀ این موضوع چندان است که تبیین دقایق این مرحله از سیر و سلوک بدون ارائه طرحی دقیق و روشمند ممکن نیست. این مقاله بر آن است تا در قالب طرحی منسجم به نقد و تحلیل این حال عرفانی بپردازد.
سید علی‌اصغر میرباقری فرد*دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اصفهان.

محمدعلی ابوالحسنی**استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه پیام نور اصفهان- شهرضا.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Position of Attentive Control of Oneself in the Path of Sufism

نویسنده [English]

 • mohammad ali abolhasani
چکیده [English]

One of the most important and necessary activities which should be taken into consideration in research on mysticism is the criticism, analysis and complete recognition of each stage of mystical journey. This can help us to get more acquainted with theoretical and practical principles of mysticism and better understand the minutes of mystical texts. Attentive control of oneself is one of the most important states and stages of mystical journey, which has an influential role in mystical journey. Mystical texts have broad topics on the definition and explanation of stages, degrees, signs and results of attentive control of oneself. These topics are so diverse and numerous that it is impossible to elaborate on the minutes of this stage without providing an exact and systematic design. The present paper seeks to criticize and analyze this mystical state as a coherent design.
Seyyed Ali Asghar Mirbagherifard, Mohammad Ali Abulhassani

کلیدواژه‌ها [English]

 • attentive control of oneself
 • mysticism and Sufism
 • mystical journey
 • path of Sufism
 • wayfarer
 • قرآن.
 • ابن منظور، محمد بن مکرم (1405). لسان العرب، قم: نشر ادب حوزه.
 • ابن منور، محمّد (1385). اسرار التوحید، تصحیح و تحشیه: محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران: انتشارات آگاه.
 • انصاری، خواجه عبدالله (1386). صد میدان، تصحیح: سهیلا موسوی سیرجانی، تهران: انتشارات زوّار.
 • انیس، ابراهیم و دیگران (1972/1392). المعجم الوسیط، بیروت: دار احیاء التراث العربی، الطبعه الثانیه.
 • پادشا، محمّد (1335). آنندرج، به کوشش: محمّد دبیر سیاقی، تهران: بی‌نا.
 • تهانوی، محمّد بن علی (1862). کشاف اصطلاح الفنون، تهران: بی‌نا.
 • دهباشی، مهدی؛ میرباقری فرد، علی‌اصغر (1381). تاریخ تصوف، تهران: سمت، چاپ اوّل.
 • الراغب الاصفهانی (1392). معجم مفردات الفاظ القرآن، تحقیق: ندیم مَرعَشلی، دار الکاتب العربی.
 • سرّاج توسی، ابونصر (1382). اللمع فی التصوف، ترجمه: مهدی محبتی، تهران: چاپ اول.
 • سیّاح، احمد (1330). فرهنگ بزرگ جامع نوین، تهران: نشر کتاب‌فروشی اسلام، چاپ نهم.
 • الطاهر، احمد الزاوی (بی‌تا). القاموس المحیط، اللیبی: نشر عیسی البابی الحلبی، الطبعه الثانیه.
 • طوسی، خواجه نصیر الدین (1368). اوصاف الاشراف، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
 • العبادی، قطب الدین ابو المظفر منصور بن اردشیر (1368). صوفی‌نامه (التصفیه فی احوال المتصوفه)، تصحیح: غلامحسین یوسفی، تهران: انتشارات علمی، چاپ دوم.
 • عطار، فرید الدین (1336). تذکره الاولیاء، تصحیح: علامه قزوینی، تهران: انتشارات مرکزی، چاپ دوم.
 • غزالی، محمّد (1361). کیمیای سعادت، به کوشش: محمّد عباسی، تهران: نشر طلوع.
 • ـــــــــــــ (1381). احیاء علوم الدین، ترجمه: مؤید الدین محمد خوارزمی، به کوشش: حسین خدیوجم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
 • قشیری، ابوالقاسم (1374). رساله قشیریه (الرساله الصوفیه)، ترجمه: بدیع‌الزمان فروزان‌فر، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ چهارم.
 • کاشانی، عبدالرزاق (1372). شرح منازل السائرین، تصحیح: محسن بیدارفر، قم: انتشارات بیدار.
 • گوهرین، سیّد صادق (1383). شرح اصطلاحات تصوف، تهران: انتشارات زوّار.
 • المحاسبی، الحارث بن اسد (1411). آداب النفوس، دراسه و تحقیق: عبد القادر احمد عطا، الطبعه الثانیه.

 

CAPTCHA Image