1. مرامنامه اخلاقی در علوم: چیستی، چرایی و روش تهیه

حمیدرضا آیت اللهی؛ سعید اکبری زردخانه

دوره 19، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 24-45

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2017.2023.1632

چکیده
  چکیده به‌رغم پیشرفت‌های بسیار‌‌، در حوزۀ تهیه و تنظیم مرامنامه‌های اخلاقی کار زیادی در ایران انجام نشده است. در نتیجه، تعارض‌های اخلاقی در فعالیت‌های اجتماعی و علمی به آسیبی جدّی در جامعه بدل شده‌اند. از آن‌جاکه در سال‌های اخیر بسیاری از متخصصان دغدغۀ ارائه دستورالعمل‌های اخلاقی - مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی - داشته‌‌اند‌‌، ...  بیشتر

2. مبانی و ویژگی‌های اصلی فلسفۀ تحلیلی دین

فایزه برزگر تبریزی؛ حمیدرضا آیت الهی

دوره 14، شماره 1 ، پاییز 1391، ، صفحه 25-50

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2012.81

چکیده
    در این مجال، به دنبال کشف مبانی و ویژگی‌های اصلی «فلسفۀ تحلیلی دین» هستیم؛ رویکردی که می‌کوشیم آن را به عنوان واکنش متفکران تحلیلی دین‌باور، نسبت به فضای الحادی و لاادری‌گرایانه نیمۀ دوم قرن بیستم معرفی کنیم. جهت‌گیری اصلی این مقاله، به سمت اثبات سه ویژگی عمده برای این رویکرد است: 1. تلاش برای وضوح حداکثری کلمات و در نظر ...  بیشتر

3. بررسی انتقادی دیدگاههای سلبی جان دیویی از ایده‌آل‌های اخلاقی

اعظم قاسمی؛ حمیدرضا آیت الهی

دوره 9، شماره 1 ، پاییز 1386، ، صفحه 121-146

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2007.227

چکیده
      رویکرد دیویی در اخلاق «ابزارانگاری» نامیده می شود.  از نظر دیویی ملاک‌ها و اصول اخلاقی «قوانین» نیستند بلکه ایده های کلی هستند که حاصل تجربه‌اند. این ایده‌ها، ابزارها یا روش هایی برای سر و کار داشتن با موقعیتهای جدید است. به اعتقاد دیویی تفکر ابزاری برای گذشتن از یک موقعیت مفروض آکنده از ابهام و ناهماهنگی به ...  بیشتر

4. بررسی‌ دو قول‌ به‌ ظاهر متناقض‌ درباب‌ حمل‌های‌ اولی‌ ذاتی‌ و شایع‌ صناعی‌

حمیدرضا آیت اللهی؛ سعید انواری

دوره 6، شماره 24 ، تابستان 1384، ، صفحه 54-73

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2005.321

چکیده
  در برخی‌ از کتب‌ فلسفی‌، قضیه‌ ظاهراً واحدی‌ را یک‌ بار به‌ حمل‌ اولی‌ذاتی‌ و بار دیگر به‌ حمل‌ شایع‌ صناعی‌ صادق‌ دانسته‌اند؛ برای مثال‌«جزئی‌ جزئی‌ است‌» را یک‌ بار به‌ حمل‌ اولی‌ و بار دیگر، به‌ حمل‌ شایع‌، صادق‌ دانسته‌اند؛ یا معدوم‌ مطلق‌ را در جایی‌ به‌ حمل‌ اولی‌ صادق‌دانسته‌اند و در جایی‌ به‌ حمل‌ ...  بیشتر

5. مباحث وجود خدا طی سال های 1965-1980 در غرب

حمید رضا آیت اللهی

دوره 3، 11-12 ، بهار 1381، ، صفحه 140-157

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2002.367

چکیده
  آلن پی، اف. سل در کتاب مهم خویش، فلسفه دین (1870ـ1983) یک دوره تاریخ صد ساله اخیر فلسفه دین را با توجه به کلیه منابع منتشره در این مدت زمانی عرضه داشته است.سل در بخشی از این کتاب، مسئله مباحث وجود خدا را، که طی سال‌های 1965 تا 1980دوباره از نو اهمیت خویش را در غرب پیدا کرد، و دیدگاه‌های عمده‌ای را که طی این مدت مطرح شدند، بررسی کرده است.    بیشتر