کلیدواژه‌ها = تجربه دینی
تعداد مقالات: 5
3. تجربه دینی و رابطه آن با تجربه عرفانی و وحی

دوره 15، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 37-58

10.22091/pfk.2013.26

علی حقی؛ سوری واحد احمدیان


4. « تجربه دینی از منظر جیمز »

دوره 10، شماره 3، بهار 1388، صفحه 223-249

10.22091/pfk.2009.217

کیوان بلند همتان؛ میرعبدالحسین نقیب‌زاده