کلیدواژه‌ها = revelation
تعداد مقالات: 17
1. بررسی و نقد دلایل مخالفت کارل بارت با الهیات طبیعی

دوره 21، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 5-27

10.22091/pfk.2017.2309.1702

میشل آقامالیان؛ امیر عباس علی زمانی؛ عباس یزدانی


3. معرفت و یقین پیامبران به حقانیت وحی

دوره 19، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 109-207

10.22091/pfk.2018.498.1227

یداله دادجو


6. ارتباط وحی و رویای صادقه با عالم مثال از دیدگاه سهروردی و ملاصدرا

دوره 18، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 5-27

10.22091/pfk.2016.633

عرفانه محمد زاده حقیقی؛ سعید رحیمیان


7. طایر قدسی وحی بر بام خیال پیامبر

دوره 15، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 5-22

10.22091/pfk.2013.11

محمد کاظم شاکر؛ سید محمد موسوی مقدم


8. تجربه دینی و رابطه آن با تجربه عرفانی و وحی

دوره 15، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 37-58

10.22091/pfk.2013.26

علی حقی؛ سوری واحد احمدیان


10. ماهیت وحی از دیدگاه علامه مجلسی: اصول و مبانی

دوره 15، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 91-102

10.22091/pfk.2013.53

سید علی موسوی؛ رضا برنجکار


11. ماهیت وحی از منظر شیخ مفید

دوره 13، شماره 4، تابستان 1391، صفحه 197-230

10.22091/pfk.2012.124

مرتضی کشاورز؛ احمد بهشتی


12. عقل و دین از دیدگاه فارابی

دوره 12، شماره 4، تابستان 1390، صفحه 69-89

10.22091/pfk.2011.125

زکریا بهار نژاد


13. تفسیر وحی با محوریت‌ آیه 51 سوره شوری

دوره 11، 4-3، بهار 1389، صفحه 75-97

10.22091/pfk.2010.154

غلامرضا رئیسیان؛ الهه شاه پسند


14. بررسی و نقد نظریه تکثر فهم پیامبران

دوره 11، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 203-224

10.22091/pfk.2009.181

محمّدحسن موحدی ساوجی


15. وحی از نظر فارابی و ابن سینا

دوره 10، شماره 4، تابستان 1388، صفحه 245-260

10.22091/pfk.2009.206

محمد هادی ملازاده


16. آیا می توانیم درباره خدا سخن بگوییم (2)

دوره 2، 7-8، بهار 1380، صفحه 69-88

10.22091/pfk.2001.445

امیر عباس علی زمانی


17. تفسیری از «روح»

دوره 1، شماره 2، زمستان 1378، صفحه 7-21

10.22091/pfk.1999.463

محمدکاظم شاکر