موضوعات = فلسفه ذهن
تعداد مقالات: 6
4. روح در دینِ جَینی

دوره 20، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 112-131

10.22091/pfk.2017.2144.1662

ابوالفضل محمودی


5. فلسفۀ اسلامی متأخر و دانشِ ما به جهان خارج

دوره 20، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 148-165

10.22091/pfk.2017.2394.1719

سید علی طاهری خرم آبادی