آموزه‌های واقع‌گرایی علمی و براهین مؤید آن

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

. استادیار دانشگاه تربیت معلم کرج

چکیده

واقع‌گرایی علمی عبارت است از این دیدگاه که بهترین نظریه‌های علمی ما توصیف‌های تقریباً حقیقی از جنبه‌های مشاهده‌پذیر و مشاهده‌ناپذیر جهان مستقل از ذهن عرضه می‌کند. مناقشه واقع‌گرایان و منتقدانشان بر سر این دیدگاه در قلب مباحث فلسفه علم است. در این مقاله، پس از بررسی اصول محوری موضع واقع‌گرایانه می‌کوشیم ادله آنها را در پاسخ به انتقادات مطرح‌شده از سوی دیدگاه‌های رقیب ذکر کنیم.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scientific Realism: Doctrines and Arguments in Its Favour

نویسنده [English]

 • Morteza Fathizade
چکیده [English]

Scientific realism is the view that our best scientific theories give approximately true descriptions of both observable and unobservable aspects of a mind-independent world. Debates on this view between realists and their critics are at the very heart of the philosophy of science. In this essay, we examine the core principles of the realist position, and indicate some reasons in  the conflict with its rivals.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Scientific realism
 • scientific non-realism
 • theoretical concepts
 • theoretical entities
 1. Boyd, Richard N.,      1973, “Realism, under determination and a Causal Theory of Evidence”, in:      NOUS, no.7.
 2. Charchland, Paul,      1979, Scientific Realism and the Plasticity of Mind, Cambridge, Cambridge      University Press.
 3. Feyerabend, P.,      1975, ”How to Defend Society against Science,” in: Radical Philosophy,      no.2.
 4. Hacking, Ian, 1983,      Representing and Intervening, Introductory Topics in the Philosophy of      Natural Science, Cambridge, and Cambridge University Press.
 5. Hooker, C.A., 1987,      A Realistic Theory of Science, Albany, Sunny Press.
 6. Hoyningen-Huene, P.,      1993, Reconstructing Scientific Revolutions, Thomas S. Kuhns Philosophy of      Science, Tr. A. T. Levine (German edition 1989), Chicago, Chicago      University Press.
 7. Kitcher, Philip,      1993, the Advancement of Science, Science without Legend, Objectivity      Without Illusions, New York, Oxford University Press.
 8. Maxwell, Grover,      1962, “The Ontological Status of Theoretical Entities”, in: H. Peigl and      G. Mauwell (eds.), Minnesota Studies in the Philosophy of Science, iii:      Scientific Explanation, Space and Time, Minneapolis, University of      Minnesota Press.
 9. Mc Allister, G.W.,      1993, “Scientific Realism and Criteria for Theory- Choice”, in:      Erkenntnis, no.98.
 10. Putnam, Hilary,      1975, “What is Mathematical Truth?”, in: Mathematics, Matter and Method:      Philosophical Papers, Cambridge, Cambridge University Press.
 11. Sankey, Howard,      2001, “Scientific Realism, an Elaboration and Defense”, in: Theoria,      no.98.
 12. Sellars, Wilfrid,      1963, “Philosophy and the Scientific Image of Man”, in: Science,      Perception and Reality, London, Rutledge & Kegan Paul.
 13. Smart, J.J.C.,      1963, Philosophy and Scientific Realism, London, Rutledge & Kegan      paul.
 14. Van Fraassen, Bas,      1980, the Scientific Image, Oxford, Oxford University Press.
CAPTCHA Image