بررسی و نقد ادله تجرد و جاودانگی نفس در رساله فایدون افلاطون

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه قم

چکیده

در سیر تاریخ فلسفه، افلاطون اولین فیلسوفی است که نفس را به عنوان جوهر مجرد مطرح کرد و آغاز‌گر بحث عقلی و استدلالی در خصوص دو‌گانگی نفس و بدن، بقاء و جاودانگی آن، اقسام نفس و قوای آن شد. از این میان، دلایل او بر تجرد و جاودانگی نفس که تا حدود زیادی فارغ از بیان اسطوره‌های و سمبلیک مطرح شده کمتر مورد توجه و نقد مستقل قرار گرفته است. طرح و تحلیل این دلایل، بازسازی منظم آنها و نقد و ارزیابی نقاط قوت و ضعف این استدلال‌ها موضوع اصلی این مقاله است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A critique of the Arguments for Immateriality and Immortality of the Soul as Presented in Pheado

نویسنده [English]

 • Gholam Hossein Ruhi Seraji
چکیده [English]

In the course of
philosophy, Plato's the first philosopher who brings up the matter of soul as a
single substance and ​​ he is the starter of intellectual discussion for the
duality of soul and body, and its survival and immortality plus types of soul
and its power. Of these, his arguments for the immortality of the soul which
are largely free from the myths and symbolic expression have been less noticed
and criticized independently. The designing and analysis of these arguments,
plus regular reconstructing of them and the evaluation of strengths and
weaknesses of the main arguments are the main topic of this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Plato
 • soul
 • Immortality
 • immateriality
 1. افلاطون، 1380، دوره آثار افلاطون، محمد‌حسن لطفی، تهران، انتشارات خوارزمی، چاپ سوم، ج1.
 2. رازی، فخر‌الدین، 1411، المباحث المشرقیه، قم، انتشارات بیدار، ج3.
 3. کاپلستون، فردریک، 1380، تاریخ فلسفه، جلال‌الدین مجتبوی، ج1.
 4. دکارت، رنه، 1369، تأملات فلسفه اولی، احمد احمدی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.
 5. ابن‌سینا، 1375، شفا، بحث نفس، تحقیق آیت‌الله حسن‌زاده آملی، چاپ اول.
 6. زمخشری، تفسیر کشاف‌، بیروت، توزیع دارالحجاز النشر و التوزیع، ج1.
 7. ملاصدرا، 1981، اسفار جز دوم از اسفار چهارگانه.
 8. ارسطو، 1385، دوره آثار ارسطو، محمد‌حسن لطفی، تهران، طرح نو.
 9. رحمتی، انشاءالله، 1385، «جاودانگی نفس: تأملی در محاوره فایدون افلاطون» در: فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه قم، ش4.
 10. المظفر، محمد‌رضا، 1375، المنطق، ج1.

 

CAPTCHA Image