بررسی علم امام از دیدگاه شیخ مفید

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

عضو رسمی هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نائین.

چکیده

در این مقاله، می‌کوشیم ابتدا دیدگاه شیخ مفید (ره) را در خصوص علم امام، منشأ این علم، علم امام به غیب، و اقسام این علم تبیین کنیم. سپس قلمرو علم امام و مصادیق آن را طرح خواهیم کرد و نشان می‌دهیم که علم امام به تمام صنایع، زبان‌ها و لغات، دانش فرشتگان و انبیاء، تمام کتب آسمانی، آگاهی از درون افراد، علم، علم‌الکتاب و... تعلق می‌گیرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Examination of Imam's Knowledge from Shaikh Mofid's Viewpoint

نویسنده [English]

 • Mohammad Meshki
چکیده [English]

In this article, Imam's knowledge is being discussed from Shaikh Mofid’s viewpoint and in different respects. Involving: The origin of Imam’s knowledge, Imam’s knowledge of the unseen; the article also discusses the scope of Imam's knowledge and its samples and approval. It demonstrates that Imam's knowledge ability covers the whole genre, languages and words, messengers and prophets' cognition, and  the whole revealed books, and awareness of  people's nature.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Imam's knowledge
 • the origin of Imam's knowledge
 • knowledge of the unseen
 • Imam's scope of knowledge
 1. قرآن مجید.
 2. ابن‌سینا، حسین، 1403، الاشارات و التنبیهات، ج1، دفتر نشر الکتاب، چاپ دوم.
 3. ابن منظور، محمد بن مکرم، 1410،  لسان العرب، بیروت، دار صادر، چاپ اول، ج1.
 4. کلینی، محمد، 1364، اصول کافی، تهران، دار الکتب الاسلامیة، چاپ پنجم، ج1.
 5. ­­مجلسی، محمد‌باقر، 1420، بحارالانوار، بیروت، موسسة الوفاء، چاپ دوم، ج7 و26.
 6. –––––––––– ، 1403، بحارالانوار، بیروت، موسسة الوفاء، چاپ دوم، ج42.
 7. مفید، محمد، 1414، الامالی، بیروت، دارالمفید، چاپ دوم.
 8. –––––––––– ،1414،  اوائل المقالات، بیروت، دارالمفید، چاپ دوم.
 9. –––––––––– ، 1414،  الارشاد، بیروت، دارالمفید، چاپ دوم.
 10. –––––––––– ، 1414،  الاختصاص، بیروت، دارالمفید، چاپ دوم.
 11. –––––––––– ،1414،  المسائلالعکبریة، بیروت، دارالمفید، چاپ دوم.
 12. –––––––––– ،1414،  الاعتقادات، بیروت، دارالمفید، چاپ دوم.
 13. –––––––––– ، 1414،  تصحیح الاعتقادات، بیروت، دارالمفید، چاپ دوم.
 14. مکدرموت، مارتین، 1372، اندیشه‌های کلامی شیخ مفید، احمد آرام، تهران، دانشگاه تهران.
CAPTCHA Image