«تجرد نفس»

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات

چکیده

 
 
 با توجه به اهمیت« فلسفه ذهن » در عصر حاضر و تقویت گرایش‌های  مادی گرایانه - که مهمترین دلیل آن  ناکارآمدی براهین و نارسایی مفاهیم در باب رابطه نفس و بدن است-  نویسندگان در این مقاله کوشیده‌اند این مساله را ، با توجه به مبانی حکمت متعالیه  ملاصدرا،  بررسی نمایند و نشان دهند که از نگاه حکیم ملاصدرا ، انسان یک حقیقت وجودی است که هر چند منشأ مادی دارد و جسمانیةالحدوث است اما در بستر حرکت جوهری اشتدادی، تا مقام روحانیة البقاء ، سیر می کند. تبیین فلسفی این امر ، پاسخی به تحلیل های نارسا در باب «ثنویت نفس و بدن» و دیدگاه « منکران تجرد نفس» ، خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mulla Sadra's Viewpoint on Incorporeity of the Soul

نویسندگان [English]

  • Reza Akbarian 1
  • Simā Muhamadpour Dehkordi 2
چکیده [English]

In the exposition of man's reality and the interpretation of mutual relation of soul and body, today's human beings are no less astonishment than those in the age of Plato. In the present age, although there has been provided the background of scientific research, the materialistic tendencies are found more than before. The main reasons of such a thing are the inadequacy of philosophical concepts and the failure of suggested arguments. Mulla Sadra's views on the reality of man as well as the journey of the soul from being corporeal in origination to being spiritual in subsistence are more consistent with what is propounded in the domain of philosophy of mind, and thus they are more useful in solving different problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • soul-body
  • mind-body
  • rational soul
  • incorporeity of the soul
  • dualism
  • intuition
 
ابن سینا ،الاشارات و التنبیهات ، دفتر نشر کتاب، تهران، 1403ق.
2. ارسطو،  متافیزیک ، محمد حسن لطفی ، طرح نو، 1385.
3. افلاطون ،  دوره آثار ، محمد حسن لطفی ، خوارزمی، 1380.
4. اکبری ، رضا ،  جاودانگی ، بوستان کتاب قم، 1382.
5. جوادی آملی ، رحیق مختوم ، اسراء، 1375.
6. حسن زاده آملی ،  الحجج البالغه علی تجرد النفس، الناطقه ، بوستان کتاب قم،  1381.
7.__________ ، سرح العیون فی شرح العیون، 1379.
8. دکارت ، رنه ، تاملات در فلسفه اولی ، احمد احمدی، مرکز نشر دانشگاهی، 1369.
9. ژیلسون ، اتین، نقد تفکر فلسفی غرب ، احمد احمدی، مرکز نشر دانشگاهی، 1380.
10. سبزواری ، ملا هادی ، شرح المنظومة ،تصحیح و تعلیق حسن زاده آملی ، نشر ناب، 1384.
11.سهروردی، شهاب الدین ، مجموعه مصنفات، تصحیح و مقدمه هنری کربن، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1373.
12.سعیدی مهر ، محمد،  شرح جلد هشتم الاسفار الاربعه، درسهای استاد مصباح یزدی ، موسسه امام خمینی قم، 1375.
13.صدرالمتالهین ، محمد ابن ابراهیم ، الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة، منشورات مصطفوی  قم، 1378.
14. __________ ، الشواهد الربوبیة فی المناهج السلوکیة ، تصحیح و تعلیق آشتیانی، بوستان کتاب قم، 1382.
15. __________ ، المبدا و المعاد ، تصحیح آشتیانی ، دفتر تبلیغات اسلامی قم، 1380.
16. __________ ، زاد المسافر ، شرح آشتیانی ، بوستان کتاب قم، 1381.
17. __________ ، اسرار الایات ، به کوشش محمد خواجوی ، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1363.
18. __________ ، مفاتیح الغیب ، به کوشش محمد خواجوی ، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
19.فلوطین ،  دوره آثار ، محمد حسن لطفی ، خوارزمی، 1366.
20.مطهری ، مرتضی، حرکت و زمان در فلسفه اسلامی ، حکمت،  1366.
21.یونگ ، آلفرد سیریل ، پرسشهای بنیادین فلسفه ، سیدمحمود یوسف ثانی، حکمت، 1383.
22. Alston. William p. Religious Experience in Rutledge Encyclopedia  of  philosophy Londan and New york Vol 8, 1998.
23.Barnes. Janathan. The Complete Works Of ARISTOTLE oxford translation, 1995.
24.Copleston s.j. Fredrick. A HISTORY OF  PHILOSOPHY new  york, 1985.
25.  Edwards. Poul. Encyclopedia of  philosophy new  york, 1972.
26. Nasr. Seyyed Hossein. History Of Islamic Philosophy, 1995.
CAPTCHA Image