دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 34، اسفند 1386 
«تجرد نفس»

صفحه 65-88

10.22091/pfk.2007.158

رضا اکبریان؛ سیما محمدپور دهکردی


عوامل شکل گیری حزن و تحولات آن در عرفان و تصوف

صفحه 89-112

10.22091/pfk.2007.160

سید علی اصغر میرباقری فرد؛ حسین اقا حسینی؛ مهدی رضایی