بررسی تطبیقی روایت وحیانی قرآن و روایت اسطوره‌ای سومری- بابلی از طوفان نوح

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

مدرس دانشگاه قم

چکیده

بررسی مقایسه‌ای قصص قرآن با دستاورد‌های باستان‌شناسانه دانشمندان در خصوص وقایع تاریخی، در نشان دادن اعجاز قرآن اهمیت بسزایی دارد. در این مقاله، ابتدا، با توجه به این دستاورد‌ها، روایت اسطوره‌ای سومری- بابلی را در خصوص داستان طوفان بررسی می‌کنیم؛ سپس روایت وحیانی از داستان طوفان نوح را بر مبنای آیات قرآن طرح خواهیم کرد و در انتها با اشاره به وجوه اشتراک و افتراق این دو روایت نشان می‌دهیم که نوع جهان‌بینی در تکوین آموزه‌های دینی بسیار مهم است. در جهان‌بینی الاهی نظام هستی نظامی متعالی، هدفمند و معطوف به سعادت ابدی است؛ لذا با جهان‌بینی اسطوره‌ای تفاوت‌های بسیاری دارد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Revealed Stories of the Quran and the Mythological Sumerian-Babylonian Stories about Noah’s Flood

نویسنده [English]

 • Hamid Rahbar
چکیده [English]

A comparative study of the stories of the Quran with the sociological achievements of scientists about historical events in the show is an important miracle of Quran. In this paper, according to the Sumerian mythic narrative achievements, especially in the Babylonian story of the storm, we revealed the story of Noah on the basis of Hurricane verses will plan. Finally, referring to the different comparative narratives, we consider Quran and the mythic narrative about Sumerian - Babylonian Noah storm.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Flood
 • Noah
 • Mesopotamia
 • ZiuSudra
 • Utnapishtim
 1. قرآن کریم.
 2. عهد عتیق.
 3. اباذری، یوسف و دیگران، 1372، ادیان جهان باستان، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، ج دوم.
 4. اسمارت، نینیان، 1383، تجربة دینی بشر، مرتضی گودرزی، تهران، سمت، چاپ اول، ج اول.
 5. بی‌آزار، عبدالکریم، 1382، باستان‌شناسی و جغرافیای تاریخ قصص قرآن، تهران، دفتر نشر  فرهنگ اسلامی، چ دوم.
 6. ژیران، ف. لاکوئه، گ. دلاپورت، 1375، فرهنگ اساطیر آشور و بابل، ابوالقاسم اسماعیل‌پور، تهران، انتشارات فکر روز، چاپ اول.
 7. سالدوز، ک.، 1373، بهشت و دوزخ در اساطیر بین‌النهرین، ابوالقاسم اسماعیل‌پور، تهران، فکر روز، چاپ اول.
 8. قائمی‌نیا، علیرضا، 1386، «دانش نشانه‌شناسی» در:  فصلنامه تخصصی قرآن و علم، ش1، ص145.
 9. ناس، جان بی.، 1370، تاریخ جامع ادیان، علی‌اصغر حکمت، تهران، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، چاپ پنجم.
 10. فروید، زیگموند، 1362، توتم و تابو، ایراج باقرپور، تهران، آسیا، چاپ اول.
 11. هنری هوک، ساموئل، بی‌تا، اساطیر خاورمیانه، اصغر بهرامی و فرنگیس فرزادپور، تهران، روشنگران.
 12. هیوم، رابرت، 1373، ادیان زنده جهان، عبدالرحیم گواهی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ سوم.
 13. دورانت، ویل، 1372، تاریخ تمدن: مشرق زمین گاهوارة تمدن، احمد آرام و دیگران، تهران، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، چاپ چهارم، ج اول.

14. Bottero, J. la, 1952, Religion Babyloienne, paris, Presses Universitaires de franc.

15. M.Eliade, History des cryonics et des Idees religuses,

16. Jastrow, M.J., the Civilization of Babylonia and Assyria.    

17. Maspro, G.: the Dawn of Civilization: Egypt and Chaldea, London, 1897.

18. Pritchard. I. B., the Ancient Near Eastern Texts Relating to the Testament.

19. Tab ouis, G. R.: Nebuchadnezzar, New York, 1937.

 

 

CAPTCHA Image