بررسی و نقد دیدگاه جودیث جارویس تامسون در دفاع از سقط جنین

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی‌‌دانشگاه بین المللی امام خمینی

چکیده

امروزه در مباحث اخلاقی راجع به سقط جنین سه دیدگاه کلی وجود دارد: مخالفت با سقط جنین جز در شرایط اضطراری؛ موافقت مطلق، و سوم، دیدگاه میانه یا موافقت مشروط. یکی از رهیافت‌های مهم در میان مدافعان مطلق یا مشروط سقط جنین، رهیافت مبتنی بر حق زن بر بدن خود است. در این رهیافت مهم‌ترین و تأثیر‌گذارترین استدلال از آن جودیث تامسون، در مقاله معروف "دفاع از سقط جنین" است. تامسون در اثبات مدعای خویش مبنی بر اینکه دست کم در برخی موارد، مثل تجاوز به عنف، سقط جنین از حیث اخلاقی جایز است به ارائه استدلال مستقلی نمی‌پردازد، بلکه با استفاده از حق مادر بر تن خود، به تضعیف استدلال طرفداران مخالفت مطلق با سقط جنین می‌پردازد. یکی از مهم‌ترین نقدهای صورت گرفته بر استدلال تامسون از آن فرانسیس بکویث است. اشکالات مطرح شده از سوی بکویث ذیل سه عنوان کلی حقوقی، ایدئولوژیکی، و فلسفی آمده است. موضوع مقاله پیش رو، بررسی و نقد استدلال تامسون و نقدهای وارد شده بر آن خصوصاً نقدهای فلسفی مطرح‌شده از سوی بکویث است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Defense of Abortion from Judith Jarvis Thomson Viewpoint and Its Criticisms

نویسنده [English]

  • Majid Mulla Yusefi
چکیده [English]

Nowadays, there are three main viewpoints on abortion in ethical controversies:  opposition to abortion except for emergency situations, absolute agreement, and moderate viewpoint or conditional agreement. One of the important approaches among absolute or conditional defenders of abortion is the one which is based on the right of the woman to his body; in this approach the most important and influential reasoning is of Judith Thomson in his famous article "Defending Abortion". 
Thomson does not use a separate reasoning to prove his claim, saying at least in some cases like rape, abortion is morally permissible, but uses the right of the mother to his body to weaken the absolute opponents' reasoning about abortion. One of the most important criticisms of abortion is of Francis Beckwith. Problems which are presented by Beckwith are categorized under three main titles; "legal", "ideological", "philosophic". The subject of this article is the analysis of Thomson's reasoning and the criticisms of it, especially philosophic criticisms presented by Beckwith.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Judith Thomson
  • abortion
  • Francis Beckwith
  • defenders of life
  • defenders of choice
. پالمر،  مایکل، 1385،  مسائل اخلاقی: متن آموزشی فلسفه اخلاق، علیرضا آل بویه، قم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول.
2. پنس، گرگوری ای، 1372، موارد کلاسیک در اخلاق پزشکی، پژمان حبیبی، معاونت امور فرهنگی- حقوقی مجلس و وزارت بهداشت،  درمان و آموزش پزشکی،  چاپ اول.
3. کمپل، الستیر و، 1372، معضلات اخلاق پزشکی، حسن میانداری، معاونت امور فرهنگی- حقوقی مجلس و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،  چاپ اول.
4. Beckwith, Francis J., 1993, “Arguments from Bodily Rights: A Critical Analysis”, in: Pojman, Louis p. and Beckwith, Francis J., 1998, The Abortion Controversy, Wadsworth Publishing Company.
5. Callahan, Daniel and Callahan, Sidney, 1984, “Breaking through the Stereotypes”, in: Pojman, Louis p. and Beckwith, Francis J., 1998, The Abortion Controversy, Wadsworth Publishing Company.
6. Krason, Stephen M. and William B. Hollberg , 1984, The Law and History of Abortion, Supreme Court Refuted.
7. Miller, Roman, J., 2005, “Abortion”, in Ethics, Revised Edition, Volume 1, ed. by John K.  Roth, SALEM PRESS, INC.
8. Noonan, Jr., John T., “An Almost Absolute Value in History,” in: Munson, Ronald (ed.), 1996, Intervention and Reflection: Basic Issues in Medical Ethics, Beltont: Wadsworth, 5th edition, pp. 66-69.
9. Oliphant, Jill, 2007, OCR Religious Ethics for AS and A2, ed. by Jon Mayled, Routledge.
10. Pojman, Louis p., and Beckwith, Francis J., 1998, The Abortion Controversy, Wadsworth Publishing Company.
11. Racheles, James, 1999, The Elements of Moral Philosophy, McGraw-Hill, third edition.
12. Racheles, James, 1989, (ed.), The Right Thing To Do: Basic Reading in Moral Philosophy, New York: Random House.
13. Richter, Duncan, 1998, “Is Abortion Vicious?,” in: The Journal of Value Inquiry, 32:381-392.
14. Schwarz, Stephen, 1990, “Personhood Begins at Conception,” in: Pojman, Louis p. and Beckwith, Francis J., 1998, The Abortion Controversy, Wadsworth Publishing Company.
15. Singer, Peter, 1993, Practical Ethics, Cambridge University Press, second edition.
16. Taylor, Charles, 1991, The Ethics of Authenticity, HarvardUniversity Press.
17. Thomson, Judith Jarvis, 1971, “A Defense of Abortion,” in: Pojman , Louis p. and Beckwith, Francis J., 1998, The Abortion Controversy , Wadsworth Publishing Company.
18. Thomson, Judith Jarvis, 1974, “Rights and Deaths,” in: Cohen, Mrshal, Nagel, Thomas and Scanlon, Thomas (eds.), PrincetonUniversity Press.
 
 
CAPTCHA Image