حقیقت ادراک و مراتب آن از دیدگاه شیخ اشراق

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر فلسفه و عرفان دانشگاه ادیان قم

چکیده

مقاله پیش رو، حقیقت ادراک و مراتب آن را از دیدگاه شیخ اشراق بررسی کرده است. براى تبیین دیدگاه شیخ اشراق، نخست بررسى و تبیین نظریه مشّاء لازم و ضرورى است. از این رو، نخست نظر شیخِ فلاسفه اسلام به اختصار بررسى، و سپس به تبیین دیدگاه شیخ اشراق پرداخته شده است. ساختار، مطالب، شواهد و مستندات به گونه‏اى تدوین شده که کاملاً جنبه مقایسه‏اى این دو نظریه، نمایان شده است. نکته مهم دیگرى که در این نوشتار بر آن تکیه شده این است که تمام مطالب به طور مستقیم به مهم‏ترین آثار این دو حکیم مسلمان، مستند شده و از مراجعه به کتابهایى که اَحیانا در این باره نوشته شده به جدّ خوددارى شده است. در نتیجه، تحلیلها صرفا از نگارنده است و برخى از اشعار مولانا و شبسترى و نیز مواردى از الأسفار الأربعة، به عنوانِ شاهد ذکر شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Nature and Hierarchy of Perception in Sheikh Eshraq’s Point of View

نویسنده [English]

 • Muhammad Maleki
چکیده [English]

In what follows, the author has dealt with the nature and hierarchy of perception in Sheikh Eshraq’s point of view. It is necessary first to explain the peripatetic theory of perception in order to pave the way for the explanation of Sheikh Eshraq’s. The structure materials and evidences are comparatively arranged. Another important point in this paper emphasized on is that all the documents directly refers to the most important original books of these two Muslim sages, and no reference is made to the secondary books on the subject. Thus, analyses are only from the author; however, some indications from Rumi's and Shabestari’s poems and Al-Asfar Al-Arbah has been added.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • perception
 • Sheikh Eshragh
 • peripatetic Theory
 • Avicenna
 1. ابن سینا، حسین بن عبدالله؛ 1379. الاشارات و التنبیهات، تهران، دفتر نشر،
 2. ـــــــــــــــــــــــــ 1404 ق.؛ التعلیقات، تحقیق: عبدالرحمان بدوی، قاهره (افست دفتر تبلیغات اسلامی)،
 3. ـــــــــــــــــــــــــ 1363. ؛ المبدأ و المعاد، تهران، به اهتمام: عبدالله نورانی، انتشارات: دانشگاه تهران و مک گیل،
 4. ـــــــــــــــــــــــــ  1375.؛ النفس مِن کتاب الشِفاء، تحقیق: حسن حسن‌زادة آملی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی،
 5. ـــــــــــــــــــــــــ  1364.؛ کتاب النجاة، قاهره، افست مکتبة المرتضوی،
 6. جینز، سرجیمز؛ 1361. فیزیک و فلسفه، ترجمة علیقلی بیانی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی،
 7. سهروردی، شهاب‌الدین یحیی بن حبش؛ 1357. مجموعه مصنفات، (رسائل فارسی) تحقیق: سید حسین نصر، تهران، انجمن حکمت و فلسفة ایران، ج 3.
 8. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1357. ؛ مجموعه مصنفات،  تحقیق و تصحیح: هانری کربن، حکمة الاشراق، انجمن حکمت و فلسفة ایران، ج 2.
 9. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1357. ؛ مجموعه مصنّفات، تحقیق و تصحیح: هانری کربن، کتابُ التّلویحات، تهران، انجمن حکمت و فلسفة ایران، ج 1.
 10. شیرازی، قطب‌الدین؛ 1379. شرح حکمة الاشراق، تصحیح: عبدالله نورانی، مهدی محقق، تهران، انتشارات دانشگاه تهران و مک گیل،
 11. صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم، (ملاصدرا)؛ 1981.الأسفار الأربعة، بیروت،
 12. کاپلستون، فردریک؛ 1375. تاریخ فلسفه، ج 1، ترجمة سید جلال‌الدین مجتبوی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی،

 

CAPTCHA Image