فرآیند تجلی روح و خودآگاهی دینی از دیدگاه هگل

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دکتری فلسفه- واحد علوم و تحقیقات- تهران

چکیده

پدیدارشناسی روح از جمله چهار کتابی بود که هگل در زمان حیات خود به چاپ رساند.وی در این کتاب که پیش‌درآمدی بر کل دستگاه فلسفی اوبود، از یک سو روح را تنها حقیقت حاکم بر جهان دانست که فراگردهای شناخت جهان در آن تجلی پیدا می‌کند و از سوی دیگر فهم آدمی را از حوزه تجربه روزانه فراتر برد و در سطح و لایه‌های عمیق‌تر دانش فلسفی تفسیر کرد.بر این اساس حتی می‌توان گفت حاکمیت روح بر جهان نیز به نوعی به دانش فلسفی و فراگرد شناختِ مبتنی بر تجربه درونی آدمی تکیه کرده است.لذا هگل کار خود را از تجربه شناخت معمولی یعنی یقین حسی و قابل درک برای همه آدمیان آغاز کرد و سیر تکاملی روح را اندک اندک به عمیق‌ترین لایه‌های شناخت یعنی ادراک، فاهمه، خودآگاهی و عقل پیش ‌برد.
هگل در پدیدارشناسی خود سودای آن داشت تا پس از طی مسیرهای طولانی و پرپیچ و خم به شناخت راستین دست ‌یابد و از این رهگذر ادعای بزرگ فلسفی خود یعنی تفسیر حقیقت به واقعیت و واقعیت به حقیقت را اثبات ‌کند.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Soul Manifestation Process and Religious Self-awareness from Hegel’s Point of View

نویسنده [English]

 • Ali Fallah Rafee
چکیده [English]

One of Hegel's four books is Phenomenology of Spirit which was published during his life time. In this book, which was a prelude to his whole philosophical system, Hegel on the one hand acknowledged the spirit as the only truth governing the world in which the trends of world recognition is mirrored, and on the other hand he elevated the scope of human understanding beyond the range of daily experience and interpreted that in the deeper layers of philosophical knowledge. Accordingly, it can even be said that the dominance of spirit over the world is somehow relying on philosophical knowledge and recognition process which is based on inner man's experience. Thus Hegel began his work from the experience of usual understanding, i.e. the certainty of senses understandable for all humans. He gradually led the course of soul evolution to the deepest layers of understanding namely perception, self-consciousness and intellect. The product of this philosophical Journey of spirit is to reach its original position called the absolute idealism. In this final stage, the absolute spirit spreads its unquestioned dominance over the world and overcomes the lack of absolute truth it felt at the beginning of its departure. Having traveled the long and meander roads in his phenomenology, Hegel had the dream of getting the true knowledge in order to prove his big philosophical claim that was the interpretation of truth as reality and reality as truth. When the true knowledge is achieved, the world becomes “the realized wisdom”, the spirit. It is in this "realized wisdom" that the particular is reconciled with the universal and Absolute Spirit or God fully reveals Himself to the universe. At this phase, Hegel's says, man and God come near to each other and thus the spirit can be seen in its unity.

 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Phenomenology of spirit
 • Hegel
 • Self-Consciousness
 • deprived of consciousness
 • religiosity
 • providence
 1. استیس، والتر، ترنس 1371. فلسفه هگل، ترجمه حمید عنایت،سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی،چاپ پنجم
 2. بریان مگی، 1372، فلاسفه بزرگ، ترجمه عزت الله فولادوند، انتشارات خوارزمی
 3. جان پلامناتز، 1371، فلسفه سیاسی و اجتماعی هگل، ترجمه حسین بشیریه، نشر نی، چاپ دوم.
 4. ژان هیپولیت، 1371،پدیدار شناسی روح بر حسب نظر هگل، (اقتباس و تالیف) کریم مجتهدی، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول.
 5. ژان وال،1375، ما بعد الطبیعه، ترجمه یحیی مهدوی، تهران، انتشارات خوارزمی
 6. سولومون،رابرت. ک. 1379، فلسفه اروپایی،ترجمه محمد سعید حنایی، انتشارات قصیده، چاپ اول.
 7. کاپلستون، فردریک، 1367، تاریخ فلسفه، ترجمه داریوش آشوری،انتشارات سروش ج 7.
 8. کوفمان، والتر، 1385، گوته، کانت و هگل،ترجمه ابوتراب سهراب و فریدالدین رادمهر، تهران، نشر چشمه، چاپ اول.
 9. مجتهدی، کریم، 1370، درباره هگل و فلسفه او(مجموعه مقالات)،تهران، امیر کبیر، چاپ اول.
 10. مراد خانی، علی، 1385، هگل و فلسفه مدرن، انتشارات مهرنیوش، چاپ اول.
 11. مک کارنی،چوزف، 1384، هگل و فلسفه تاریخ، ترجمه اکبر معصوم بیگی، تهران، انتشارات پگاه، چاپ اول.
 12. هربرت ماکوزه،1367، خرد و انقلاب، ترجمه محسن ثلاثی، نشر نقره.
 13. هگل، 1368، خدایگان و بنده، ترجمه حمید عنایت، خوارزمی،
 14. هگل، 1356، عقل در تاریخ، ترجمه حمید عنایت، انتشارات علمی دانشگاه صنعتی.
 15. هرمن رندال،1376، سیر تکامل عقل نوین، ترجمه ابولقاسم پاینده، انتشارات علمی و فرهنگی، ج دوم.

16 – Hegel, 1971, Phenomenology of spirit. Trans. A.V. Miller. OxfordUniversity Press.

17 – Hegel, 1991, Ellements of the right, trans, H.B.NisbetCambridgeUniversity.

 

CAPTCHA Image