حکومت نبوى در حکمت سینوى نیاز بشر به دین از دیدگاه ابن سینا

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین

چکیده

یکى از پژوهش هاى راهگشا در مقوله "نیاز بشر به وحى و نبوت"، بررسى و تجزیه و تحلیل آرا ابن سینا، به عنوان یکى از برجسته ترین فیلسوفان نظریه پرداز، در این زمینه است. ابن سینا از دو زاویه به این مسئله نظر انداخته است: نخست از زاویه فردى و معنوى و دیگر از زاویه اجتماعى و دنیوى. از نگاه نخست، ایمان به خدا، سیر و سلوک و حیات معنوى را در پرتو تعالیم دینى راه نجات و سعادت و عروج به مدارج کمال مى داند. او فصلى دلکش و خواندنى را تحت عنوان "مقامات العارفین" در فیلسوفانه ترین اثرش یعنى الاشارات والتنبیهات به تجزیه و تحلیل این بحث اختصاص داده است. علاوه بر این، وی در این اثر از طریق ضرورت نیاز به جعل قانونِ لازم الاجرا، بر ضرورت نبوت و شریعت استدلال می کند. اما بحث ابن‌سینا از نقش اجتماعى و دنیوى دین را باید بیش از هر جایى در مفصل ترین اثر مابعد الطبیعى او یعنى کتاب عظیم الهیات شفاء جستجو کرد. ابن سینا در این متن سترگ فلسفى ضمن اقامه برهانى بر ضرورت تشریع الهى و نیاز بشر به وحى و نبوت براى اداره بهینه اجتماع بشرى، جزئیات و لوازم این نظریه را مورد بحث و کنکاش قرار داده است. از نظر او، نبی از طریق آوردن برترین قانون، تربیت اخلاقی و معنوی مردم، و طراحی ساختار مدینه و نهادهای آن زمینه را برای سعادت فرد و جامعه مهیا می سازد. نگارنده این مقاله کوشیده است در حد بضاعت خود به کاوش در این نظریه و تجزیه و تحلیل ابعاد و اجزا آن بپردازد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Government of Prophet in Avicenna’s Philosophy

نویسنده [English]

 • Hadi Fanaee
چکیده [English]

One of the researches to break the impasse in "the human need for revelation and prophecy" is the evaluation and analysis of Avicenna’s views, as one of the great Muslim theorists and philosophers in this area. Avicenna has proposed two angles to this issue: first, from the individual and spiritual standpoint and second from the social and secular. As regard to the former, he considers the belief in God and spiritual journey in the light of religious teachings as the right path to salvation prosperity and ascension to the degrees of perfection. In his most philosophical work of “al-Esharat wa al-Tanbihat”, He has dedicated an attractive chapter entitled "Maghamat Alarfyn" (stations of gnostics) to examine the issue. In addition, he argued for the necessity of prophecy and religion through the need for a binding system of laws. However, Avicenna's discussion about the social and secular role of religion is to be sought for in his most detailed the Metaphysics of al-Shifa’ more than his any other books. Having proposed his arguments for the necessity of divine legislation and the need for revelation and prophecy for optimal administration of human society in this most precious philosophical work, Avicenna examined the implications and details of his theory. Providing the supreme law moral and spiritual education of people and designing the structure of the utopia and its institutions, Avicenna says, prophets pave the way for individual and collective prosperity. In this paper, the author has tried to survey and analyze this theory in full detail.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Avicenna
 • the need for religion
 • prophecy
 • government
 • Law
 • prosperity
 • the utopia of prophet
 • Imam
 1. قرآن کریم
 2. ابن سینا، حسین بن عبدالله، 1403 ق.الاشارات والتنبیهات، قم، دفتر نشر کتاب،
 3. ابن سینا، حسین بن عبدالله، 1405 ق.الشفاء (الالهیات)، قم، مکتبه آیه الله نجفى،
 4. ابن خلدون، عبد الرحمن، 1369 ش.مقدمه ابن خلدون، ترجمه محمد پروین گنابادى، تهران، شرکت انتشارات علمى و فرهنگى،
 5. جوادى آملى، عبدالله، 1372 ش.شریعت در آیینه معرفت، تهران، مرکز نشر رجا،
 6. جوادى آملى، عبدالله، 1379 ش.ولایت فقیه (ولایت، فقاهت و عدالت)، قم، مرکز نشر اسرا،
 7. جوادى آملى، عبد الله، 1381 ش.دین شناسى، قم، مرکز نشر اسرا،
 8. مجلسى، محمد باقر، 1403 ق.بحار الانوار الجامعه لدرر الاخبار الائمه الاطهار، بیروت، انتشارات وفا،
 9. مصباح یزدى، محمد تقى، 1367 ش.راهنماشناسى، قم، مرکز مدیریت حوزه علمیه،

 

CAPTCHA Image