رؤیت خدا

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه قم

چکیده

مقاله حاضر درباره امکان و عدم امکان رؤیت، و در فرض امکان درباره وقوع و عدم وقوع آن بحث می‌کند، ادلّه طرفداران امکان و عدم امکان و نیز ادلّه معتقدین به وقوع را مطرح و درباره آنها داوری می‌کند و حاصل مباحث آن، عدم امکان رؤیت و به اولویت، عدم وقوع آن می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Seeing God

نویسنده [English]

 • Mohammad Hosain HeshmatPoor
چکیده [English]

 

T

his paper discusses firstly the logical possibility of seeing God and secondly discusses the occurrence of that in this world. The reasons for and against the possibility and also the occurrence of this seeing are studied in details and criticized. The author finally proposed his arguments for rejecting the possibility and occurrence of seeing God.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • seeing
 • Eye
 • insight
 • believer
 • non-believer
 • this world and afterlife
 1. ایجی، عضدالدین، شرح المواقف، منشورات الشریف الرضی، قم، 1325.
 2. بخاری، محمدبن اسماعیل، صحیح بخاری، دارالفکر، بیروت، 1424.
 3. زمخشری، محمود بن عمر، الکشاف، دارالکتاب العربی، بیروت، 1407.
 4. سید مرتضی، امالی، مکتبه آیة الله العظمی المرعشی النجفی، 1403.
 5. شرف‌الدین، سید عبدالحسین، کلمة حول الرؤیه، مطبعة عرفان، صیدا، 1371.
 6. شیخ صدوق، کتاب التوحید، جامعة مدرسین، قم، بی‌تا.
 7. فخر رازی، محمدبن عمر، تفسیر کبیر، مطبعة مکتب الاعلام الاسلامیه، قم، 1411.
 8. نیشابوری، مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، دارالاحیاء التراث العربی، بیروت، 1374.
 9. کلینی، محمدبن یعقوب، اصول کافی، دار الکتب الاسلامیه، تهران، 1388.


CAPTCHA Image