بررسی ونقد اشکالات ادعایی عربیت زبان قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

انتخاب زبان عربی و همتاطلبی برای آن یکی از پرسش‌های مربوط به قرآن است. این مقاله به شبهاتی می‌پردازد که برخی سایت‌ها درباره عربیت این کتاب درافکنده‌اند.با آنکهرسالت دین جهانی ادعا شده، چرا زبان عربی برای آن گزیده شده و چرا به جای عربی زبان دیگر انتخاب نشد تا برای عده بیشتری از مردم جهان فهمیدنی باشد؟ آیا غیر منطقی نیست که خدا کتابی به زبان عربی نازل کند و از دیگران بخواهد به آن ایمان آورند؟ آیا با آمدن زبان عربی مسیر کشف اعجاز قرآن طولانی نمی‌شود؟ چگونه همگانی شدن و تصدیق به آن، با زبانی محدود ممکن است؟ و شبهاتی دیگر.
در پاسخ به این شبهه در مقاله توضیح داده شده که زبان عربی مانع شناخت مردم از محتوای این کتاب نیست و همه وجه اعجاز قرآن، عربیت زبان نیست، محتوا و پیام‌های این کتاب است.
 

تازه های تحقیق

 نتیجه

اکنون اصل نزاع صدرالمتألهین با فیلسوفان مشائی و حتی متکلمان که معیار احتیاج شیء به علت را امکان ذاتی و حدوث می­دانند، آشکار می­گردد. فیلسوفان مشائی امکان ذاتی را در برابر ضرورت ذاتی قرار می­دهند و امکان ذاتی را از لوازم ماهیت به شمار می­آورند. اما صدرالمتألهین بر اساس مسئله اصالت وجود و تشکیک در وجود معتقد بود که ضرورت، خواه ذاتی و یا ازلی، از آن و از شان وجود است، اما امکان ذاتی شأن ماهیت است. اگر ضرورت از شأن وجود است، باید در برابر آن امکان و لاضرورتی نیز وجود داشته باشد که از شأن وجود به حساب آید، یعنی ضرورت ازلی که از شان وجود و از آن مرتبه­ای از وجود است، باید در برابر آن امکانی باشد که از شان وجود و یا از آن مرتبه­ای از وجود باشد، از نظر صدرالمتألهین در مقابل ضرورت ازلی لاضرورت ازلی وجود دارد که همان امکان فقری است. امکان فقری با امکان ذاتی، در مقابل ضرورت ذاتی ، از این رو متفاوت است که امکان ذاتی به معنای تساوی نسبت ماهیت به وجود و عدم است اما امکان فقری که در مقابل ضرورت ازلی قرار دارد، به این معنا است که حقیقت ذات موجود ممکن عین تعلق و نیاز و وابستگی به علت است، یعنی تعلق مرتبه­ای از وجود ضعیف که حقیقت ذات آن چیزی جز تعلق و فقر نیست، به مرتبه ای از وجود قوی که حقیقت ذات آن چیزی جز غنا و بی­نیازی نیست.

نتیجه این­که از دیدگاه صدرالمتألهین، امکان ذاتی فیلسوفان و حدوث متکلمین ، هیچ یک صلاحیت معیار احتیاج شی به علت را ندارند بلکه معیار نیاز به علت تعلق و فقر ذاتی، یعنی امکان فقری و معیار بی­نیازی از علت غنای ذاتی، یعنی ضرورت ازلی است. «ان مناط امکان وجوده لیس إلّا کون ذلک الوجود متعلقاً بالغیر مفتقراً‌ إلیه و مناط الواجبیة لیس إلّا الوجود الغنی عمّا سواه. » (ملاصدرا: 1384، 1/ 86) این دیدگاه از برجسته‌ترین آرای فلسفی صدرالمتألهین در باب معیار احتیاج شیء به علت و بی­نیازی شیء از علت است که در تبیین برهان جهان­شناختی و هم­چنین در برهان وجودی، جایگاه ویژه­ای دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Objections Relevant to the Arabic Language of the Koran

نویسنده [English]

 • Sayyed Mohammad Ali Ayazi
چکیده [English]

O





ne of questions related to the holy Koran is why the Koran was revealed in Arabic. It has been objected that the Koran as the sacred book of Islam claims to be a universal and perpetual Scripture, whereas the claim of its universality is inconsistent with revealing in the Arabic language. Why wasn’t the Koran revealed in Chinese, rather than Arabic, so that a vast majority of the world’s people can understand it? Isn’t it unreasonable that God sends down a heavenly book in Arabic and at the same time asks the non-Arabs to believe in it? Doesn’t the Arabic language make the possibility of understanding the inimitability (i`jaz) of the Koran more difficult? And the objections like these. The present paper replies to some of these objections concerning the Arabic language of the Koran.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • language of the Koran
 • Arabic language
 • inimitability of the Koran
 • universality of the Koran
 • popularity of the Koran
 1. آل قیس، قیس، الایرانیون والادب العربی، رجال علوم القرآن، رجال علم الحدیث، رجال الادب العربی، تهران، مؤسسه البحوث والتحقیقات الثقافیه، ط 1، 1363ش.
 2. ابن عطیه اندلسی، عبدالحق بن غالب، المحرر الوجیز فی تفسیر ا لکتاب العزیز، تحقیق عبدالسلام عبدالشافی محمد، بیروت، دار الکتب العلمیه، ط1، 1413ق.
 3. ایازی، سید محمد علی، فقه پژوهی قرآنی، درآمدی بر مبانی نظری آیات الاحکام، قم، بوستان کتاب، ط1 ، 1380ش.
 4. ـــــــــــــــــــــ ، جامعیت قرآن، رشت، کتاب مبین، ط1، 1378ش.
 5. ـــــــــــــــــــــ ، اصول و مبانی زیبایی‌شناسی قرآن، پژوهش‌نامه قرآن و حدیث، شماره 1، پاییز 1385.
 6. بل، ریچارد ، درآمدی بر تاریخ قرآن، بازنگری و بازنگاری مونتگمری وات. ترجمه بهاء الدین خرمشاهی، قم، مرکز ترجمه قرآن مجید، 1382ش.
 7. دراز، عبدالله، دستور الاخلاق فی القرآن، ترجمه عبدالصبور شاهین، بیروت، مؤسسه الرساله، ط 7، 1407ق.
 8. شرباصی، احمد، موسوعة القرآنیه الاخلاق، بیروت، دار الرائد العربی، ط2، ص 1407ق.
 9. کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، تحقیق علی اکبر غفاری، بیروت، دار صعب، ط4، 1401ق.
 10. طبرسی، ابو علی فضل بن حسن، مجمع البیان لعلوم القرآن، تهران، مجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الاسلامی، 1417ق.
 11. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، بیروت، دار الوفاء، ط 2، 1403ق.
 12. محمدیان، بهرام (ویراستار و مسئول گروه ترجمه و تألیف) دایرة‌المعارف کتاب مقدس، تهران، انتشارات روز نو، ط1، 1380ش.

نوری، میرزا حسین، مستدرک وسائل الشیعه، تحقیق مؤسسه آل البیت، قم، ط 1،  1407ق

CAPTCHA Image