بررسی راه‌حلّ گرکو برای «مسأله‌ی زباله» در معرفت‌شناسی گواهی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار دانشگاه تهران

10.22091/jptr.2024.10010.2958

چکیده

ارسطو با پیش کشیدن بحث مغالطات تلاش داشت منبع معرفتِ عقل استدلالی را از خطاهای احتمالی به دور دارد. به گونه‌ای مشابه، گرکو با پیش کشیدن مسأله‌ی زباله در واقع قصد دارد چارچوب اعتمادپذیرِ منبع معرفتِ گواهی را تعیین کند. او برای حلّ این مسأله تلاش می‌کند مسأله‌ی زباله را همچون مسأله‌ی عمومیت به حساب آورد. در این صورت، پارامترهای مربوط_که دغدغه‌های/تکالیف عملیِ شکل‌دهنده‌ی جامعه‌ی معرفتیْ آنها را مشخص می‌سازند_اعتمادپذیری را با تنگ کردن کانال‌های انتقال تضمین می‌کنند. ما با رویکردی تحلیلی و انتقادی و نگاهی جامع‌نگر به معرفت‌شناسی گواهیِ گرکو به طور کلّی کاستی‌هایی را در دیدگاه او شناسایی می‌کنیم. به این ترتیب، نشان می‌دهیم که می‌توان صورت‌بندی دقیق‌تری از مسأله پیش نهاد. اگر دو اشکال راهیابی بخت به معرفت و تااندازه‌ای فرد-محور بودن راه‌حلّ را رفع‌شدنی بدانیم، از دو اشکال دیگر نمی‌توان چشم پوشید. نخست اینکه گرکو تبیینی از اینکه چگونه به میان آمدن دغدغه‌های عملی نتایج درستی را به بار می‌آورد ارائه نمی‌دهد. دوم اینکه اینگونه نیست که تکالیف عملی و پارامترهای مربوط همیشه معلوم باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Examining Greco’s Solution to «the Garbage Problem» in the Epistemology of Testimony

نویسندگان [English]

  • Morteza Motavalli 1
  • Mahdi Azimi 2
1 University of Tehran, Tehran, Iran
2 University of Tehran
چکیده [English]

Posing the issue of fallacies, Aristotle tried to keep safe the discursive reasonone of the sources of knowledgefrom likely errors. Likewise, John Greco wants, in fact, to determine the reliable framework of testimonyanother source of knowledgeby introducing the garbage problem. To solve the problem, he tries to consider the garbage problem as a generality problem. In this way, the relevant parameterswhich practical concerns/tasks that form the epistemic community determine themwarrant the reliability by narrowing the transmission channels. We will recognize some deficiencies in his view taking an analytical and critical approach and a comprehensive look at his epistemology of testimony in general. So, we indicate that a better formulation of the problem can be offered. We cannot ignore the two following difficulties though the difficulty of letting luck into the knowledge and the difficulty of being a partly person-oriented solution could somehow be resolvable. First, Greco does not explain how practical concerns lead us to right results. Second, it is not that the practical tasks and the relevant parameters are always known.

کلیدواژه‌ها [English]

  • John Greco
  • the Garbage Problem
  • Testimony
  • the Generality Problem
  • Relevant Parameters
  • Practical Concerns
  • Transmission Channels
CAPTCHA Image