نظام‌واره تجلّی در مکتب عرفانی ابن عربی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری دانشگاه قم

چکیده

تحلیل عالم به معنای ماسوی الله، پس از وحدت وجود، از اساسی­ترین مسائل عرفان نظری است. این نوشتار ضمن برشماری مقدمات لابدی بحث، تجلّی را به منزله نظامی که متصدی تبیین و تحلیل کثرات است، بررسی می‌کند.
ویژگی این مقاله، اتقان انتساب مدعیات به اهل عرفان وبه خصوص نحله محیی‌الدینی است، این ویژگی از آن­جا مهم می‌نماید که در برخی از یادداشت‌های محققان، بعضی تصورات غیرواقعی، به گونه جازمانه به شیخ اکبر نسبت داده می‌شود. تنها راه پیش­گیری ازاین آسیب پژوهشی در همه حوزه‌ها از جمله عرفان نظری، التزام به طرح دقیق نظرات مورد تحقیق است، به گونه ای که آشکارکنندة عبارات اهل عرفان باشد. از این رو، روش نویسنده، توجه دو چندان به ذکر راوی­گونه کلمات شیخ اکبر و شارحان وی، آمیخته به تحلیل آنهاست.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scheme of Tajalli (Theophany)

نویسنده [English]

  • Sayyed Ahmad Fāzeli
چکیده [English]

A

mong the questions of fundamental importance in theoretical Sufism is analysis of the realm of all other than God, after oneness of Being (wahdat al-wujood). Enumerating necessary preliminaries of the discussion, this paper investigates into tajalli (theophany) as a scheme, which is put in charge of explaining and analyzing Multiplicities. What, for the author, can be of special importance is the validity of what is ascribed to mystics, especially to those following Muhyi al-Din Ibn al-‘Arabi. Meanwhile in the writings of some researchers, there are some wrong conceptions, which are decisively ascribed to Shaykh Akbar; if we are to prevent research harms, we should avoid such erroneous ascriptions and undertake to represent opinions precisely. So the author sets forth Shaykh Akbar’s and his expositor’s words in a narrator-like way and then analyzes them.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • tajalli
  • manifestation
  • Oneness
  • multiplicity
  • theoretical Sufism
. آشتیانی، سیدجلال الدین، شرح مقدمه قیصری، بوستان کتاب، قم، 1375 ش.
2._________ ، منتخبات آثار حکما، بوستان کتاب، قم، 1363ش.
3. آملی، سید حیدر، جامع الاسرار و منبع الانوار به ضمیمه رساله نقد النقود فی معرفه الوجود، موسسه التاریخ العربی، 1426ق.
4. ابن عربی، محیی الدین، الفتوحات المکیه، دارصادر، بی‌تا، بیروت.
5. _________ ، فصوص الحکم، تعلیقات ابوالعلاء عفیفی، انتشارات الزهراسلام الله علیها، تهران 1370ش.
6. الترکه، صائن الدین علی بن محمد، تمهید القواعد، حواشی سید جلال الدین آشتیانی، انجمن حکمت و فلسفه تهران، 1360ش.
7. _________ ، شرح فصوص الحکم، نشر بیدار، قم، 1378ش.
8.  پارسا، خواجه محمد، شرح فصوص الحکم، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، 1366ش.
9. جامی، عبدالرحمن، اشعة اللمعات، تحقیق حامد مدبانی، تهران، بی­تا.
10._________ ، سه رساله در تصوف(لوامع، لوایح، شرح رباعیات وحدت وجود)، نشر منوچهری، تهران، 1360ش.
11._________ ، شرح فصوص الحکم، مطبعه الزمان، 1304ق.
12._________ ، نقدالنصوص فی شرح نقش الفصوص، تصحیح ویلیام چیتیک، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی،1370 ش.
13. جندی، موید الدین، شرح فصوص الحکم، تصحیح و تعلیق سید جلال الدین آشتیانی، بوستان کتاب، قم،1381ش.
14. خوارزمی، تاج الدین حسین، شرح فصوص الحکم، تحقیق آیت الله حسن‌زاده آملی، بوستان کتاب، قم، 1379ش.
15. شیرازی،رکن الدین، نصوص الخصوص فی شرح الفصوص، نسخه مخطوط.
16. الشیرازی، صدرالدین محمد، الاسفار الاربعه، داراحیاءالتراث العربی، بیروت،1981م.
17. ._________ ، الشواهدالربوبیه فی المناهج السلوکیه، با حاشیه حاج ملا هادی سبزواری، موسسه التاریخ العربی، بیروت، 1966م.
18. فرغانی، سعیدالدین سعید، مشارق الدراری، بوستان کتاب، قم،1379ش.
19. ._________ ، منتهی المدارک و مشتهی کل عارف و سالک، المکتب الصنایع،1293 ق.
20.فیض، ملامحسن، عین الیقین فی اصول اصول الدین، نسخه مخطوط.
21. _________ ، کلمات مکنونه من علوم اهل الحکمه و المعرفه، انتشارات فراهانی، تهران، 1342ش.
22. قونوی، صدرالدین، شرح الاربعین حدیثاً، انتشارات بیدار، قم، 1372ش.
23. _________ ، مفتاح الغیب و شرحه مصباح الانس، نشر مولی، تهران، 1374ش.
24.قیصری رومی، محمد داوود، شرح فصوص الحکم، تحقیق سید جلال الدین آشتیانی، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، 1375ش.
25. کاشانی، عبدالرزاق، شرح فصوص الحکم، نشر بیدار، قم، 1370ش.
26.لاهیجی، شیخ محمد، مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز، انتشارات سعدی، تهران، 1374ش.
27.یزدان پناه، سید یدالله، درس­های عرفان نظری.
CAPTCHA Image