بررسی و نقد نظریه خودگرایی اخلاقی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

پژوiهشگرفلسفه پژوهشگاه علوم انسانی دفتر تبلیغات.

چکیده

خودگرایی اخلاقی یکی از نظریه‌های اخلاقی در حوزه اخلاق هنجاری است. در این مقاله با اشاره به اقسام و تقریرهای خودگرایی اخلاقی و ارتباط آن با خودگرایی روان‌شناختی به طرح، تحقیق و بررسی ساختار ومؤلفه‌های این نظریه پرداخته شده و ادله موافقان و مخالفان این نظریه مورد نقد و تحلیل قرار گرفته است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critical Analysis of Ethical Egoism

نویسنده [English]

 • Sayyed Mohammad Hoseini Suraki
چکیده [English]

 

A

mong the ethical theories in the domain of normative ethics is ethical egoism. Presenting the kinds and versions of ethical egoism and its relationship to psychological egoism, this paper describes the structure and components of this theory, and then offers the arguments of those in favor and the opponents of the theory and criticizes the arguments of each.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • normative ethics
 • ethical theories
 • ethical egoism
 • psychological egoism
 1. بکر، لانس. سی، تاریخچه فلسفه اخلاق غرب، مجموعه مقالات دائرّة‌المعارف فلسفه اخلاق، ترجمه گروهی از مترجمان، قم، انتشارات موسسه آموزش پژوهشی امام خمینی، چاپ اول، 1378.
 2. کاپلستون، فردریک، تاریخ فلسفه، ترجمه امیر جلال‌الدین اعلم، تهران، انتشارات سروش، چاپ دوم، جلد پنجم، 1370.
 3. لالاند. آندره، فرهنگ علمی و انتقادی فلسفه، ترجمه غلام­رضا وثیق، تهران، فردوسی، 1370.
 4. لین، ایان مک، فرهنگ علوم سیاسی آکسفورد، ترجمه دکتر حمید احمدی، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1381.
 5. مور.جی.ای، مبانی اخلاق، ترجمه غلام­حسین توکلی و علی عسگری، قم، پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی،1385.
 6. هابز، توماس، لویاتان، ویرایش و مقدمه سی.بی.مک فرسون، ترجمه حسین بشریه، تهران، نشر نی، چاپ اول، 1387.
  1. Audi. Rovert, (Editor) The Cambridge Dictionary of philosophy (Second, Edition), Cambridge University Press, New York; 1999.
  2. Baier. Kurt, ‘Egoism’ in companion to ethics, edited by: Peter Singer, Blackwell, 1999.
  3. Blum Lawrence ‘Altuism’ in Encyclopedia of Ethics, Edited by, Lawrence C.Becker and Charlotte, B. Becker. New York and London, Routledge, 1999.
  4. Bowie, Bob, Ethical Studies. London: Wellston Thorniest, 2001.
  5. Harris, C.E, ‘Applying moral theories’ U.S.A: Wadsworth Publishing Company, 1997.
  6. Kurt, Richard, ‘Egoism and Altuism’ in Routledge Encyclopedia of philosophy, Edited by; Edward Craige: London, Routledge: 1998.
  7. Mackinnon Barbara, ethics (theory and contemporary issues)wadsworth publishing company, U.S.A, 1998.
  8. Pojman L.P, ethics discovering right and wrong, Wadsworth publishing company, U.S.A, 1999.
  9. Rachels, james,  the element of moral of philosophy, New York, McGrew-Hill- Publishing company.
  10. Rachels. James, ‘A Critical of Ethical Egoism’ in Philosophy, Edited by L.P: Pojman, United state MilitaryAcademy at WestPoint, Wadsworth Publishing Company, 1999.
  11. Richmond Campel, ‘Egoism’ in Encyclopedia of Ethics, Edited by, Lawrence C.Becker and Charlotte, B.Becker, New York and London, Routledge, 1999.
  12. Sober, Elliot ‘Psychological egoism’ in ethical theories, edited by Tlugh Lafollette, Blackwell publishers, Oxford, 1998.
  13. Sidgewick Henry, Method of Ethics, Hacker publishing  Company, Indioalis/Cambridge, 1998.
  14. Brannan, Andrew ‘egoism’ in Stanford Encyclopedia of Philosophy http://plato.stanford.edu/entries/egoism First published Mon 4 Nov, 2002.

 

 

 

CAPTCHA Image