علم حق تعالی از دیدگاه افلاطون

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه پیام نور اصفهان

چکیده

بحث دربارة علم خداوند از مهمترین مسائل فلسفه والهیات است. فلاسفه بزرگ در مورد علم خداوند نسبت به ذات خود واشیاء آراء متخالف ومتضادی ابراز نموده‌اند. در این مقاله تلاش شده تا با استفاده از متون اصلی آثار افلاطون نظر وی درباره علم الهی بررسی شود. برهمین اساس بخشهایی از محاورات پارامنیدس،سوفسطایی، جمهوری وتیمائوس گزینش شده ومورد تفسیر وارزیابی قرار گرفته است. در این میان ضمن اشاره به نظرات مفسران آثار افلاطون به تفسیر نو افلاطونیان توجه بیشتری شده است.
مطلب مهم دیگری که در مسأله علم الهی مطرح می‌شود، نحوه فعل خداوند ورابطه آن با علم الهی است که تلاش گردیده تا با توجه به محاوره تیمائوس، نظر افلاطون در مورد نوع فاعلیت خداوند توضیح داده شود. علاوه بر این نسبت ایده خیر با عالم مثل ودمیوژر، جایگاه عالم مثال، علل شش گانه و انگیزه آفرینش هستی از جمله مسایلی است که در خلال بحث از نحوه علم ونوع فعالیت خداوند مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

True One’s Knowledge According to Plato

نویسنده [English]

 • Mehdi Zamani
چکیده [English]

Discussion of God’s Knowledge is among the most important problems of Philosophy and theology. Great philosophers have expressed different and opposing views on God’s knowledge of Himself and the things other than God. Based on his main works, the present article attempts to study Plato’s view on this subject. So the author selects and explains some phrases drawn from Plato’s works such as the Parmenides, Sophist, Republic and Timaeus; at the same time, the author pays attention to the opinions of the expounders of Plato’s views, particularly to those of Neo-Platonist expounders. Another point in the problem of God’s knowledge is the how of God’s action and its relation to the divine knowledge; taking the Dialogue of Timaeus into consideration, the author tries to explain the how of God’s activity. Meanwhile, it examines themes such as the relation between idea of good and the world of ideas as well as Demiurge, place of the world of idea, the six causes, and the reason of creating the universe.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Divine knowledge
 • world of Ideas
 • idea of good
 • demiurge
 • God’s activity
 • agent by self-manifestation
 1. افلاطون. دوره آثار افلاطون. ترجمه محمد حسن لطفی. تهران: ]بی‌نا[1357.
 2. بورمان، کارل. افلاطون: ترجمه محمدحسن لطفی. تهران: طرح نو، 1375.
 3. سهروردی، یحیی بن حبش. مجموعه آثار فارسی شیخ اشراق. تهران: ]بی‌نا[، 1348.
 4. کاپلستون، فردریک چارلز. تاریخ فلسفه، جلال‌الدین مجتبوی. تهران: مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، 1364.
 5. گاتری، ویلیام کیت چمبرز. تاریخ فلسفه یونان. حسن فتحی. تهران: فکر روز، 1377.
 6. صدرالدین شیرازی، محمدبن ابراهیم، اسفار الاربعه. قم:  ]بی‌نا[1359.
  1. ‍Corford, Plato’s Cosmology, Combridge, 1975.
  2. Corford, Plato’s theory of Knowledge, London 1979.
  3. Corford, Plato and Parmenides, London, 1980.
  4. Plato, The Works of Plato, London, 1980.

Plato, The Repulic, 

CAPTCHA Image