نظریه بنیان گرایی معرفت

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده

بنیان‌گرایی یکی از نظریه‌های معرفت‌شناختی درباره ماهیت توجیه و معرفت است که معرفت را دارای ساختاری دولایه می‌داند: لایه‌ای از معرفت و توجیه، غیراستنتاجی یا بنیادین است و لایه‌ای دیگر، استنتاجی و غیربنیادین است که در نهایت از معرفت یا توجیه بنیادین استنتاج می‌شوند. این نظریه از کهن‌ترین نظریه‌های معرفت‌شناختی است که حامیان برجسته‌ای همچون ارسطو، دکارت، راسل، لوئیس، و چیزم از میان فیلسوفان کلاسیک و معاصر داشته است.بنیان‌گرایی قرائت‌های متعددی دارد که اختلاف آنها عمدتا از دو چیز سرچشمه می‌گیرد: 1) چگونگی تبیین ماهیت توجیه و معرفت غیراستنتاجی و بنیادین؛2) چگونگی انتقال معرفت و توجیه بنیادین به باورهای غیربنیادین و استنتاجی.نظریه بنیان‌گرایی معرفت به‌ویژه نوع خطاناپذیر آن با نقدهای گوناگونی از سوی حامیان نظریه‌های رقیب مانند نظریه هماهنگی و اعتمادگرایی معرفت روبه‌رو شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theory epistemic foundation

نویسنده [English]

  • Morteza Fathizadeh
چکیده [English]

Foundationalism one of the theories of epistemic justification and knowledge about the nature of that knowledge knows layer structure: a layer of knowledge and justification, or fundamental and another layer non-inferential, deductive and Ghyrbnyadyn that ultimately are derived from the fundamental knowledge or justification. It is the oldest epistemological theoriesIt is the oldest epistemological theories prominent supporters such as Aristotle, Descartes, Russell, Louis, and Chisholm's of classic and contemporary philosophers

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge
  • justification
  • basic beliefs
  • Infallibility
CAPTCHA Image