دلیل آفتاب

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه کاشان

چکیده

در قرآن کریم و در عرف متکلمان مسلمان آنچه به‌عنوان جایگزین نام الله یا در وصف او به‌کار می‌رود، اسم (جمع آن اسماء) الله نامیده می‌شود. این که آیا می‌توان خداوند را با نام‌ها و اوصافی خطاب کرد که در قرآن، سنت و اجماع نیامده و یا آن‌که اسماءالله توقیفی است؛ یعنی مقید به ذکر آنها در منابع مذکور است، از جمله موارد اختلاف مهم اندیشمندان عالم اسلام، به‌ویژه متکلمان و فلاسفه مسلمان بوده است. اختلاف دیگر آنان این بوده که آیا آنچه به‌عنوان اسماء الله اطلاق کرده‌اند، با مسمایشان عینیت دارد یا به‌کلی بیگانه است؟ از فرق عمده کلامی و غالب اهل سنت حنبلی و اشعری بر توقیفیت اطلاق اسما و به عینیت آنها با مسمایشان باور داشته‌اند، در هر دو مورد معتزله و شیعه در موضع مخالف ایستاده‌اند، ولی ماتریدیه با وجود عدم قبول توقیفیت اسمای خداوند، گرچه به عینیت این اسما با مسمایشان اعتقاد راسخ ندارند، لزوما منکر عینیت اسما با ذات و صفات حق نیست.جلال‌الدین محمد مولوی (متوفای 672)، از سویی، در آثارش خداوند را با نام‌های بی‌شماری از قبیل: خورشید، آفتاب، دریا، دوست، معشوق، یار، دلبر، خلیفه، شاه، مادر، عروس، صید، صیاد و ... خوانده، اما به منصوص بودن آنها مقید نبوده است و از سوی دیگر، توصیف و اسم شایسته حضرت حق، را چون شب قدر، گم‌شده در اینها می‌داند، اما در هر دو مورد اشعری نیست و موضعی ماتریدی دارد. با توجه به نظری که در باب گوهر ایمان و سابق دانستن رحمت الهی دارد، نیت گوینده را بر اقوال او مقدم و مایه نجات می‌شمارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Because the sun

نویسنده [English]

  • Hossein Heydari
چکیده [English]

Muslim theologians in the Holy Quran and the practice of what he describes as an alternative or used God's name, name (plural nouns) is called God. Whether the names and attributes of God referred to in the Qur'an, the Sunnah and the consensus is not seized or the names of Allah, is bound to be mentioned in the sources,Among the important difference scholars of the Islamic world, especially the Muslim theologians and philosophers. Another difference is that they do what as been called names, or completely alien to Msmayshan objectivity? The major difference between verbal and dominant Sunni Hanbali and Ashari on Tvqyfyt called names and objectivity Msmayshan they believed, in both Shia opposition Mu'tazila and standing, but Matoridyeh despite rejection Tvqyfyt names of God, though in reality this Asma has not Msmayshan conviction, namely the nature and attributes of objectivity is not necessarily evil. Jalal al-Din Muhammad Rumi (d. 672), on the one hand, the work of God with many names such as: sun, sun, sea, friend, lover, sweetheart,


 


 


 


 

کلیدواژه‌ها [English]

  • The names of God
  • objectivity
  • theology
  • apologetics
  • the attributes of God
  • Matoridyeh
  • Ash'arites
CAPTCHA Image