بررسی تحلیلی اصل علیت بر مبنای وحدت شخصی وجود در حکمت متعالیه

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فلسفه

2 عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

نظریه وحدت شخصی وجود ـ به عنوان رأی اخیر ملاصدرا در ساحت وجودشناختی ـ بر بسیاری از مباحث فلسفه متعارف تأثیر بنیادین داشته است. این دیدگاه که طبق آن وجود حقیقی مختص به وجود حق تعالی است و ممکنات صرفا ظهور، نمود، شأن و وصف آن به شمار می‌روند، نافی یکی از مهم‌ترین مبادی حکمت، یعنی اصل تحقق کثرت به حساب می‌آید. ملاصدرا که در دیدگاه تشکیک وجود، تحقق کثرت در عین وحدت را پذیرفته بود، بر تفسیر بسیاری از اصول فلسفی از جمله اصل علیت توان‌مند بود. با تغییر نظریه وجودشناختی وی و پذیرش دیدگاه وحدت شخصی وجود، امکان تبیین اصل علیت معهود فلسفی وجود نداشت و ملاصدرا ناچار شد در تبیین رابطه وجود حق با ظهورات و نمودهای آن به طرح نظریه تجلی که مولود عرفان اسلامی است، بپردازد. طبق این نظریه، وجود حق به واسطه وجود منبسط که به نحو تفصیلی دربرگیرنده همه ممکنات است، در مجالی و مظاهر مختلفی نمایان شده است.ملاصدرا با تغییر دیدگاه وجودشناختی، اصل علیت را به نظریه تجلی بازگرداند.این نظریه را می‌توان رویکردی عرفانی به اصل علیت تلقی کرد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analytical review of the principle of causality based on personal unity in transcendental philosophy

نویسندگان [English]

  • Muhammad Saeedi mehrr 1
  • Saida Sadat Shahidi 2
چکیده [English]

Mulla Sadra's theory of personal unity as the recent vote in the realm of ontological had a profound effect on many of the issues of conventional philosophy. The view that it is the only true God, and may just popped into existence, the dignity and are described, negating one of the most important principles of wisdom, namely the realization of the large number of counts.Mulla Sadra doubt that in perspective, however, the realization of multiplicity in unity was accepted, on the interpretation of many of the philosophical principles such as the principle of causality was formidable. By changing the ontological theory he and accepting personal unity perspective, may explain the traditional philosophical principle of causality there


 


 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Philosophy
  • Transcendental Philosophy
  • ontological unity Shkhsyvjvd
  • the principle of causality
  • theory of expression
  • Islamic mysticism
CAPTCHA Image