تحلیل و بررسی جهان بینی پویشی وایتهد

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

چکیده

هستی‌شناسی و جهان‌شناسی از جمله مباحث مهم و دیرینه فلسفی است که همواره ذهن فلاسفه را به خود مشغول داشته است. در دوره جدید، به ویژه پس از رواج فلسفه انتقادی کانت، تدریجا مسائل جهان‌شناسی کنار نهاده شد و توجه عمده متفکران به مسئله معرفت‌شناسی جلب شد.وایتهد از جمله فیلسوفان و اندیشمندان نادر قرن بیستم است که دوباره به احیای پرسش‌های مهم مابعدالطبیعه می‌پردازد. او هر چند مسائل سنتی مابعدالطبیعه، مثل وحدت و کثرت، ثبات و حرکت و زمان و مکان را مطرح می‌کند، در ارائه راه‌حل برای آنها، به هیچ وجه در چارچوب نگرش فیلسوفان پیشین، مانند ارسطو، باقی نمی‌ماند.ادعای اصلی وایتهد این است که می‌خواهد بر اساس یافته‌های ریاضیات، به ویژه فیزیک جدید، رویکردی دوباره و نوین به مسائل مهم و سنتی مابعدالطبیعه داشته باشد.وی ماحصل یافته‌های خود را در جهان‌بینی ارگانیکی‌اش سامان می‌دهد و در این جهان‌بینی موضوعاتی چون وحدت و کثرت، ثبات و حرکت و زمان و مکان، تبیین جدید و دوباره می‌یابند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of world-scanning Whitehead

نویسنده [English]

  • yosef shaqol
چکیده [English]

Ontology and cosmology, including discussions important and long-standing philosophy that has always occupied the minds of philosophersOntology and cosmology, including discussions important and long-standing philosophy that has always occupied the minds of philosophersWhitehead, one of the few philosophers of the twentieth century that revived the important questions of metaphysics. Though the traditional problems of metaphysics, like unity and multiplicity, stability and motion and time and place suggests that, in providing a solution for them in any way within the framework of the attitude of previous philosophers, such as Aristotle, leftا

کلیدواژه‌ها [English]

  • ارگانیسم
  • پویش
  • واقعیت
  • زمان
  • مکان
  • وحدت
  • کثرت
  • سیستم
  • ثباتو حرکت
CAPTCHA Image