جهانی شدن تضاد یا توازی هویت های جمعی خرد و کلان؟

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دوره دکتری جامعه شناسی فرهنگی

چکیده

در این مقاله به تحلیل یکی از مباحث مربوط به گفتمان هویت‌های جمعی خرد و کلان و رابطه آن با جهانی شدن می‌پردازیم و با بررسی برخی دیدگاه‌های کلاسیک جامعه‌شناسی، و گفتمان پست مدرنیسم و نیز نظریه اندیشمندان متأخر، به نقایص نظری و روش شناختی کار آنها اشاره می‌کنیم. هدف آن است که بدانیم چگونه، در تحلیل این مسئله با اجتناب از یک سو نگری و مطلق انگاری پست مدرنیست‌ها و محققانی چون مانوئل کاستلز به یک دیدگاه تلفیقی که به نظر ما، با واقعیات جهانی معاصر انطباق بیشتری دارد، نایل آییم. در این بررسی بر خلاف رویکردهای مذکور، بر این باوریم که از یک سو، جهانی شدن، فرآیندی واقعی و غیر قابل اجتناب است و جامعه بشری به سوی برخی الگوهای فرهنگی و سیاسی جهان شمول به مثابه یک هویت عام حرکت می‌کند و از سوی دیگر، در کنار آن هویت‌های خرد و محلی نیز در حال احیا و بازسازی هستند و یافته اصلی مقاله حاضر در راستای تأیید مدعای فوق
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Globalization, conflict or parallel micro and macro collective identities?

نویسنده [English]

  • yar mohammad Ghasemi
چکیده [English]

This article analyzes the discourse of collective identities micro and macro issues related to globalization and its relation to pay and with some classical sociological perspectives, and the discourse of postmodernism and the theory of modern thinkers, they refer to theoretical and methodological flaws we doThe goal is to understand how, in the analysis of this issue by avoiding one-sided and absolutist theory and scholars such as Manuel Castells in a consolidated view that, in our opinion, is more compatible with contemporary realitiesWe understand. Unlike the approaches mentioned in this review, we believe that on the one hand, globalization, real and inevitable process and the humanitarian community to some political and cultural patterns are universal as a common identity moves

کلیدواژه‌ها [English]

  • Classical sociology
  • and major local collective identities
  • globalization
  • postmodernism
  • Identity
  • strength
  • identity program
  • legitimizing identity
  • parallel
CAPTCHA Image