تکامل و نظم

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری مرکز تربیت مدرس دانشگاه قم

چکیده

نظریه تکامل طبیعی و رابطه آن با وجود نظم و تدبیر در طبیعت، در تفکر غربی هنوز از بحت‌های مطرح و مهم است. این موضوع سخنرانی پروفسور الوین پلانتینگا در دانشگاه قم است که مؤلف محترم متن ویراسته شده آن را جهت چاپ در اختیار فصلنامه گذاشته است. وی ابتدا مفاد نظریه تکامل و نیز معنای مورد نظر خود را از نظم بیان می‌کند و اظهار می‌دارد که علم به خودی خود هیچ دلالتی بر نفی نظم ندارد، بلکه ترکیب علم با طبیعت‌گرایی فلسفی است که منتهی به نفی نظم می‌شود.وی سپس به بیان تفصیلی دلایل ادعای خود می‌پردازد، هم‌چنین درباره انواع مختلف داروین‌اندیشی سخن می‌گوید و در نهایت، نتیجه می‌گیرد که هیچ‌کدام با وجود نظم در طبیعت ناسازگار نیستند. یکی از رشته‌های علمی که در دهه‌های اخیر شهرت پیدا کرده زیست‌شناسی اجتماعی یا روان‌شناسی تکاملی است. طرفداران این رشته می‌کوشند که ویژگی‌های انسانی را براساس انتخاب طبیعی تبیین کنند. پلانتینگا ضمن نقل برخی اقوال به این نتیجه می‌رسد که خداباوران مسیحی نتایج علم را ناقض باورهای خود نمی‌بیند، زیرا از دیدگاه آنها دو منبع معرفت وجود دارد: ایمان و عقل. در نتیجه، علم مستلزم آن نیست که آن دسته از عقاید مسیحی که با علم ناسازگار است، نقض شود، همچنان‌که باور به عقاید مسیحی که با باورهای علمی ناسازگارند به معنای نقض باورهای علمی نیست.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evolution and order

نویسنده [English]

  • Hassan Ghanbari
چکیده [English]

Which led to the rejection of the order. He then went on to detail the reasons for his claim, she also talks about the different types Darvynandyshy and finally, concludes that none are incompatible with the existence of order in nature. One of the scientific disciplines in recent decades reputationNatural evolutionary theory and its relationship with the discipline and prudence in nature, in Western thought and is still considered Bhthay. This lecture Professor at the University of Qom, the author of the Honorable Alvin Plantinga transcribed for publication in the Journal putHe is the content of the theory of evolution as well as the intended meaning of the word order and stated that science itself does not imply a negation of order, but the combination of science with philosophical naturalismSocial biology or evolutionary psychology. Fans of the series trying to explain human traits based on natural selection. Plantinga also quoted some words to the conclusion that Christian theists see the results of a violation of their beliefsBecause in their view there are two sources of knowledge: faith and reason. As a result, science does not imply that those of the Christian faith is incompatible with science is violated, the Christian faith as the belief that scientific beliefs are incompatible with scientific beliefs is a violation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evolutionary theory
  • natural selection
  • biology
  • social Darwinism
  • Order
CAPTCHA Image