باز هم مبانی خداباوری؛ جوابیه ای به پلانتینگا

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری مرکز تربیت مدرس دانشگاه قم

چکیده

نخستین نقد مهم به معرفت‌شناسی پلانتینگا، به دست فیلیپ‌کوین ـ فیلسوف وابسته به کلیسای کاتولیک ـ صورت گرفت. پلانتینگا به نقد کوین پاسخ داد که در آن به چهار مسئله پرداخته بود. مقاله حاضر، پاسخی است به آن پاسخ. در این نوشته، کوین مسائل چهارگانه پلانتینگا را یکایک مطرح می‌کند و نظر خود را در باب آنها بازمی‌گوید. به نظر کوین، این چهار مسئله موارد اختلاف وی با پلانتینگا است. با این حال، وی معتقد است که در باب دو مسئله نخست می‌توان به توافقی دست یافت، لیکن در دو مسئله بعدی چنان با پلانتینگا اختلاف نظر دارد که امیدی به توافق بر سر آنها ندارد. این چهار مسئله که در عین حال چهار قسمت ساختار مقاله را تشکیل می‌دهند عبارتند از:1. شیوه جزئی‌نگرانه توجیه معیارهای معرفتی؛ 2. بنیان‌انگاری کلاسیک بازبینی شده؛ 3. توجیه اعتقادات خداباورانه؛ 4. مسئله ابطال اعتقادات خداباورانه
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The foundations of theism; response to Plantinga

نویسنده [English]

  • Hassan Islami
چکیده [English]

The first major criticism of epistemology Plantinga, the Catholic philosopher was Fylypkvyn. Plantinga criticizes Kevin replied that it was a four-issue. This paper is a response to that call. In this article, Kevin Plantinga to each of the four issues raised and their opinion about them Bazmygvyd. Quinn, the four point difference is he PlantingaHowever, he believes that an agreement could be reached on the first two issues, but in the next issue is so controversial that Plantinga hope to agree on them. The four issues that are yet four parts of the article are: 1. A method of partial justification of epistemic criteria; 2. Classical Bnyanangary revised; 3. justify theistic beliefs; 4. the annulment of theistic beliefs

کلیدواژه‌ها [English]

  • Epistemology modified epistemic justification
  • justification criterion
  • beliefs really basic
  • Theism
CAPTCHA Image