وجود محمولی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی موسسه آموزشی - پژوهشی امام خمینی

چکیده

در این مقاله به بررسی پاسخ‌های مختلف به این پرسش پرداخته‌ایم که آیا مفهوم «وجود» در قضایای هلیه بسیطه، مانند «خدا هست»، محمول است. روشن شدن این مسئله می‌تواند اعتبار یا عدم اعتبار براهین وجودشناختی و حتی جهان‌شناختی را روشن کند.در بخش اول، مقاله آرا، ادله و نتایج مسئله از دیدگاه فیلسوفان غربی مطرح و بررسی شده است و بخش دوم، به بررسی آرا، ادله و نتایج مسئله به صورت مقایسه‌ای بین فیلسوفان غربی و مسلمان می‌پردازد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

There predicate

نویسنده [English]

  • Askari Soleimani Amiri
چکیده [English]

In this paper, the various answers to this question examine whether the concept of "being" in cases Hlyh Bsyth, such as "God" is the predicate. This could be a clear ontological and cosmological arguments for the authenticity of turn. In the first part, article ideas, arguments and conclusions discussed the issue from the perspective of Western philosophers and the second part, the reviews of the vote, the reasons and results of the comparative studies between the Western and Muslim philosophers.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • the existence of a predicate
  • the absolute destruction
  • Secondary rule
  • Hlyh Bsyth
  • concrete formwork
  • there is a link
  • interface
  • Kant
  • Mulla Sadra
CAPTCHA Image