درآمدی بر روش شناسی علوم تجربی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

فیلسوفان و منطقیان مسلمان از سه قسم استدلال قیاس، استقرا و تمثیل، قیاس را یقین‌آور می‌دانند. استقرا را نیز با پیوندزدن به قاعده الاتفاقی یقین‌آور می‌دانند. اما تمثیل را یقین‌آور نمی‌دانند، هرچند امروزه همین تمثیل غیریقینی در فلسفه علم نقش به‌سزایی ایفا می‌کند. این سه قسم استدلال در این مقاله با یکدیگر مقایسه شده و به نقاط قوت و احیانا ضعف هرکدام اشارت رفته است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introduction to the methodology of science

نویسنده [English]

  • Sayyid Ali Haghi
چکیده [English]

Muslim philosophers and logicians three types of deductive reasoning, inductive and metaphor, analogy Yqynavr know. Induction also consider linking to rule Alatfaqy Yqynavr. But do not Yqynavr analogy, although it plays a significant role in the Philosophy of Ghyryqyny allegory. These three kinds of argument in this paper are compared with each other and the strengths and weaknesses of each case is mentioned

کلیدواژه‌ها [English]

  • Establishment and analogies from the perspective of Muslim logicians
  • compared
CAPTCHA Image