معناشناسی اوصاف الهی از دیدگاه صدرالمتألهین

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه قم

چکیده

در این مقاله سعی شده است تا دیدگاه‌های یکی از بزرگ‌ترین فیلسوفان مسلمان درباره تحلیل معنایی اوصاف الهی بیان شود. ملاصدرا، براساس مبانی خود در باب اصالت وجود، تشکیک وجود، اشتراک معنوی مفهوم وجود و...، نتیجه گرفته است که همه اوصاف سلبی خداوند، در حقیقت سلب سلب بوده و همه آنها به سلب امکان از ذات خداوند بازگشت می‌کنند. همه اوصاف ایجابی نیز گرچه به لحاظ مفهوم با یکدیگر متفاوت هستند، به حسب مصداق واحد بوده و همه آنها به وجود و شدت و کمال وجود قابل ارجاع هستند.صدرالمتألهین معتقد است که علاوه بر مفهوم وجود، سایر مفاهیم کمالی چون علم، قدرت، حیات و... نیز به معنای واحدی (= به نحو اشتراک معنوی) بر خالق و مخلوقات صدق می‌نمایند و از این جهت تفاوتی بین خالق و مخلوقات وجود ندارد. اختلاف و تمایز وجودی خالق و مخلوق امری حقیقی بوده و به مقام مصداق بازمی‌گردد. صدرا سعی می‌کند تا با ارائه نظریه «تشکیک» کثرت‌های مصداقی را با وحدت مفهومی سازگار کرده، توجیهی خردپسند از وحدت در معنا و کثرت تشکیکی در مصداق ارائه دهد. علاوه بر دیدگاه صدرالمتألهین، اشاره‌ای به دیدگاه حکیم سبزواری و علامه طباطبائی نیز شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The semantics of the divine attributes of Mulla Sadra's view

نویسنده [English]

  • Amir Abbas Ali Zamani
چکیده [English]

In this article we have tried to view one of the greatest Muslim philosophers divine attributes expressed semantic analysis. Mulla Sadra, based on its principles of existence, doubt, however, share the spiritual meaning of existence and concluded that all the neAll positive attributes, although conceptually distinct, according to the same case and all of them are referred to the existence and intensity and perfection. Mulla Sadra believes that in addition to the concept, other notions of perfection of knowledge, power, life, and so also does the same (= the subscription spiritual way) shall apply on creator and creation, between creator and creation, so that there is no gative attributes of God, the truth is stripped away and all of them denied the possibility of returning to GodCreator and created something real difference and distinction, and the applicable dates. Sadra tries to present the theory of "doubt" Ksrthay instance compatible with the concept of unity, the unity of thought on the meaning and justification in the example of the plurality of gradation. Moreover, Mulla Sadra's view, a reference to the view of Hakim Sabzevari and Allameh Tabatabai as well

کلیدواژه‌ها [English]

  • The semantics of the attributes of God
  • sharing spiritual
  • existential doubts
CAPTCHA Image