تجسم اعمال از منظر دین و فلسفه

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه قم

چکیده

تجسم اعمال تبیینی است از چگونگی تأثیر اعمال بشر در سرنوشت نهایی او و تحلیلی است از نحوه ارتباط میان اعمال دنیوی با جزای اخروی.در این مقاله که به بررسی تجسم اعمال با روی‌کرد فلسفی آن می‌پردازد، پس از بیان خاستگاه، تعریف، پیشینه، اهمیت و ثمره این بحث، به ذکر دو دیدگاه در این زمینه پرداخته شده و پس از تبیین فلسفی موضوع، شبهه عقلی وارد در مسئله مطرح و به آن پاسخ داده شده و در پایان به خلاصه و نتایج بحث اشاره شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Visualization actions from the perspective of religion and philosophy

نویسنده [English]

  • Moohamad Ali Tajari
چکیده [English]

Visualization exercise is an explanation of how human actions and his final fate analysis of the relationship between worldly deeds with eternal punishment. In this article, which examines the philosophical approach that deals with the visualization exerciseAfter the origin, definition, history, importance and outcome of this debate, the two perspectives in this field. After explaining the philosophical, intellectual doubt into the issue and respond to it and at the end of the summary and conclusions discussion referenced

کلیدواژه‌ها [English]

  • Visualization exercise
  • assimilation practices embodied accidents
  • otherworldly forms
CAPTCHA Image