مقایسه ای تحلیلی- انتقادی بین مشکاة الانوار و حکمةالاشراق

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

چکیده

در این مقاله، ضمن مقایسه نورستان شیخ شهاب الدین سهروردی و بستان نور امام محمد غزالی، نشان می‌دهیم که راه سهروردی در حکمة‌الاشراق از راه غزالی در مشکاة‌الانوار، کاملا جداست. در این مقاله، برخلاف آرایی مبنی بر تأثیرپذیری سهروردی از غزالی در باب علم‌الانوار، این دیدگاه ساخته و پرداخته شده که نورشناسی سهروردی در حکمة‌الاشراق، دارای ویژگی‌ها و قلمروهایی است که نورشناسی غزالی در مشکاة‌الانوار، فاقد آنهاست. خلاصه، نور سهروردی نسبت به نور غزالی، نوری است از لونی دیگر.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Anwar critical analytical comparison between the problems and Hkmhalashraq

نویسنده [English]

  • Mahdi Emami jomah
چکیده [English]

The optics Ghazali Mshkahalanvar, does not have. Short, light-Ghazali, Suhrawardi to light, the light of the loonieIn this article, we compare Nuristan Sohrvardi and light summer Imam Mohammad Ghazali, Suhrawardi show that the Hkmhalashraq of Ghazali in Mshkahalanvar, quite separate. In this article, despite Suhrawardi influence of al-Ghazali's views on Lmalanvar, this comment was made that Suhrawardi Hkmhalashraq optics, has the characteristics and domains

کلیدواژه‌ها [English]

  • illumination
  • Light of Lights
  • wisdom
  • intuition
CAPTCHA Image