این همانی در سیر صعودی انسان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی گروه فلسفه دانشگاه قم

چکیده

امید به آینده و جاودانگی انسان، از اصول تمام ادیان الهی، نقطه عطف افکار فلسفه بشر و معنابخش زندگی دردآلود آدمی است. میزان و شدت اعتقاد به سرمدیت و جاویدبودن، سرنوشت انسان را در تصمیم‌گیری‌های حساس و خطیر در مسیر زندگی، از آغاز تا پایان عمر رقم می‌زند. از سوی دیگر، هراندازه تصور قانع‌کننده‌تری از چگونگی زندگانی جاوید (زنده شدن مجدد) خود داشته باشیم، طبعا اطمینان قلبی بیشتری پیدا خواهیم کرد. حضرت ابراهیم خلیل علیه‌السلام  عطش خویش را در کسب اطلاع از چگونگی رستاخیز آدمیان، با تجربه عینی سیراب کرد، چرا که تصور و تصویر، ابزار تفکر، اندیشه و زمینه‌ساز جهان‌بینی آدمی است.این مقاله کوششی است در تبیین و دست‌یابی به فرضیه‌ها و نظریه برتر و بهتر در سیر صعودی آدمیان و زندگانی جهان واپسین آنان. پس از بررسی فرضیه‌های احتمالی و نظریه‌های ارائه شده در ترسیم جاودانگی انسان سرانجام دیدگاه حکیم متأله صدرالمتألهین به عنوان نظریه برتر مورد اشاره قرار است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

This is one of the rising man

نویسنده [English]

  • jafar Shanazari
چکیده [English]

Hope for the future and the immortality of man, the principles of all religions, the turning point of human thoughts and meaning of human life is painfulThe amount and intensity of belief in eternity and Javydbvdn, the fate of people in sensitive and important decisions in life, from the beginning to the end of his figureOn the other hand, however compelling vision of how eternal life (living again) us, we will of course make more heart. Abraham (PBUHHis thirst to learn how human judgment, watered by experience, because the thought and image, means of thought and worldview that underlies human. This article attemptsHypotheses and theories in explaining and achieving better and better the lives of the world's last upward of men and women. After possible hypotheses and theories offered in the immortality of man is at last drawing views theologian Hakim Mulla Sadra as top theory is mentioned

کلیدواژه‌ها [English]

  • Immortality
  • resurrection
  • Death
  • Judgment
  • mortal and immortal
  • body
  • soul
  • physical
  • spiritual
CAPTCHA Image