انسان شناسی صدرالمتألهین

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه قم

چکیده

با توجه به اهمیت انسان‌شناسی در حکمت متعالیه صدرالمتألهین، نویسنده کوشیده است با توجه به مبانی فلسفی او را در هستی شناسی و معرفت‌شناسی حقیقت انسان از حیث جسم و جان یا روح و بدن معرفی کرده و تعامل نفس و بدن را از جهت هستی‌شناختی، یعنی پیمودن مراتب وجود و از حیث معرفت‌شناختی، یعنی جایگاه نفس و قوای حسی در معرفت و تأثیر معرفت بر نفس بررسی کند.حاصل این بررسی تعیین نقش معرفت در تکامل نفس و رسیدن به درجه انسان کامل از حیث علم و عمل است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Anthropology Mulla Sadra

نویسنده [English]

  • ali ala h bdashti
چکیده [English]

Given the importance of anthropology in transcendental philosophy Mulla Sadra, the author has tried according to the principles of his philosophical ontology and epistemology, the human in terms of body and soul or spirit and body and interaction of mind and body of the ontological, the traverse existence and epistemological terms, the position of the soul and the senses in the knowledge and influence of knowledge of self review....The interaction of mind and body of the ontological, epistemological, the traverse existence and terms of the position of the soul and the senses in the knowledge and influence of knowledge on a soul searchThe outcome of this study was to determine the role of knowledge in the development of self and reach the perfect man in terms of knowledge and action


 


 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anthropology
  • soul
  • flesh origination and spiritual stay
  • immateriality of the soul
  • far-esteem
  • knowledge
  • practical wisdom and happiness
CAPTCHA Image