ویتگنشتین متقدم و متأخر

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری مرکز تربیت مدرس دانشگاه قم

چکیده

آنچه در این مقاله آمده ترجمه مدخل ویتگنشتاین از دایره المعارف فلسفه پل ادواردز به قلم نورمن ملکوم است. به دلیل مفصل بودن مقاله، قسمت زندگینامه و یکی دو مورد از مطالب را حذف شده است. در بخش اول، فلسفه متقدم یا نظریه تصویری زبان و در بخش دوم، فلسفه متأخر یا نظریه کاربردی در زبان مطرح شده است. قبلا تحقیقی به قلم مترجم این مقاله در همین موضوع در فصلنامه حوزه و دانشگاه شماره 24-25 منتشر شده است که می‌تواند مکمل این باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Wittgenstein early and late

نویسنده [English]

 • reza Bkhshaysh
چکیده [English]

In this article from the Encyclopedia of Philosophy, Paul Edwards Wittgenstein translation entry is written by Norman Malcolm. Detailed because of the article, part biography and a couple of the material has been removed. In the first part, the early philosophy or theory of language video and the second, more recent philosophy or theory has been applied in language. The research has already been written by the translator of the article on the same subject published in the journal Science No. 24-25, which can be complementary. 


 

کلیدواژه‌ها [English]

 • picture theory of language
 • names and objects
 • the real state of affairs
 • the truth
 • correspondence one by one
 • Bsayt absolute
 • meaning
 • and application
 • logical necessity
 • rules and Zbankhsvsy
CAPTCHA Image