اومانیسم سارتر در نگاه هایدگر

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه قم

چکیده

در نوشتار حاضر به شرح و نقد اومانیسم از دیدگاه دو فیلسوفی پرداخته شده است که از مشهورترین فلاسفه وجودی هستند.اومانیسم که قدمت آن به یونان عهد باستان بر می‌گردد در طول تاریخ، تفاسیر متعددی داشته است. سارتر در کتاب اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر، صورتی از اومانیسم را می‌پذیرد که در نامه درباره اومانیسم مورد انتقاد شدید هایدگر قرار گرفته است.از نظر هایدگر تمام تقریرهای پیشین از اومانیسم از نقصی مشترک رنج می‌برند.رویکرد هایدگر به اومانیسم، رویکردی جدید بوده که بر پایه مبانی فلسفی او درباره وجود و دازاین قابل تفسیر است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sartre's Humanism in the Viewpoint of Heidegger

نویسنده [English]

  • zahra Khazaei
چکیده [English]

In the present article as a critique of humanism and two philosophical views that are famous philosophers. Humanism that dates back to ancient Greece, throughout history, has had many interpretations. In Sartre's Existentialism and Humanism, a form of humanism accepts the criticism of Heidegger's Letter on Humanism. Heidegger all previous versions of humanism suffer from a common defect. Heidegger's approach to humanism, a new approach is based on the philosophical foundations of his existence and Dasein is interpretation

کلیدواژه‌ها [English]

  • existence
  • dasine
  • existentialism
  • humanism
  • subject
  • object
  • Sartre
  • Heidegger
CAPTCHA Image