فلسفه حقوق

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه قم

چکیده

فلسفه حقوق به بحث از معنا و مبنای الزام‌آور بودن قواعد حقوقی و تمایز قواعد حقوقی، اخلاقی و مذهبی می‌پردازد. فلسفه حقوق به نظریه‌های کلی درباره حقوق، قطع نظر از نظام یا شعبه خاص توجه دارد. در زبان فارسی این مباحث در ذیل عناوینی چون کلیات حقوق و نظریه کلی حقوق هم بحث می‌شود.در این مقاله، ابتدا ضمن تعریف واژه‌های مربوط، به سابقه تاریخی فلسفه حقوق اشاره شده، و جهات نیاز به تدوین فلسفه حقوق مطرح می‌شود و با تعیین موضوع فلسفه حقوق، مکاتب حقوقی معرفی و مبنای حقوق از دیدگاه مکتب‌های تحققی و آرمانی و حقوق فطری و اسلام بیان می‌شود، آن‌گاه انتقادات وارد بر مکاتب حقوق طبیعی و پوزیتویستی به اختصار شرح داده می‌شود.در ادامه، مبحث مهم هدف حقوق در نظریه فردگرایان و اجتماع گرایان را طرح و به اختصار بررسی می‌شود.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Jurisprudence

نویسنده [English]

  • azezalah fahime
چکیده [English]

Philosophy of Law to discuss the meaning and the legal rules binding legal rules and differentiation, moral and religious concerns. General theories of philosophy of law, regardless of the system or that particular branch. In Persian, the discussions on the following topics such as an overview of law and the general theory of law discussed.In this paper, we first define the terms of the history of philosophy of law, and respects the need arises to develop jurisprudence and with determination the issue of legal philosophy, law schools and the rights of indigenous rights and idealized view of realization and schools IslamIt is, then, the criticisms of the positivist school of natural law and is briefly described. In addition, important topics in the theory of individualists and communitarians aim of the project is to briefly review

کلیدواژه‌ها [English]

  • Law
  • philosophy of law
  • legal education
  • legal rules
CAPTCHA Image