فلسفه اخلاق و معرفت شناسی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه قم

چکیده

تحقیق درباره رابطه علوم با یکدیگر، به دلیل کارآمد بودن نتایج آن، امری ارزش‌مند و بلکه ضروری است. این ضرورت در فلسفه اخلاق و معرفت‌شناسی، به دلیل قدر و منزلت ویژه‌ای که دارند، بیش از بقیه علوم احساس می‌شود.در مقاله حاضر، سعی بر آن است تا با بررسی برخی از جنبه‌های اختلاف  و شباهت بین فلسفه اخلاق و معرفت‌شناسی، این آرزو را جامه عمل بپوشانیم که کاش روزی بشر بتواند با رفع گسستگی‌های علمی، آن‌چنان پیوستگی‌ای  بین معارف و اندیشه‌های خویش ایجاد کند که راه هرگونه تفرقه و تکثر را  بر خود ببندد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ethics and epistemology

نویسنده [English]

  • Zahra Khazaei
چکیده [English]

Research on the relationship between science and the other is valuable and necessary, due to the effectiveness of its results. This necessity in philosophy of morality and epistemology, due to their special prestige, is felt more than the rest of the sciences. In this article, the author tries to study this aspect by examining some aspects of the difference and similarity between philosophy of morality and epistemology. Ensure that a day of human beings can, by removing scientific divisions, create such an interconnectedness between its education and its own ideas, which will close the path to any divorce and plurality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • naturalism
  • subjectivism
  • objectivism
  • internalism
  • externalism
  • generalizability
  • reduction ability
CAPTCHA Image