دین و استقلال اخلاق در دیدگاه کانت

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

چکیده

در این نوشتار رابطه دین و اخلاق از دیدگاه کانت، یکی از بزرگ‌ترین متفکران مغرب زمین، بحث و بررسی می‌شود. مکتب اخلاقی کانت که یک مکتب وظیفه‌گرایانه است، بر آن است که عقل عملی با ارائه معیارهایی می‌تواند خوبی و بدی تمامی اعمال را مشخص کند. او اوامر عقل را به دو دسته شرطی و مطلق تقسیم می‌کند و اوامر مطلق که تنها اوامر اخلاقی است، از طریق فرمول‌ها و صورت‌بندی‌های قانون کلی، قانون کلی طبیعت، غایت فی نفسه بودن انسان، خودمختاری اراده و کشور غایات، قابل تشخیص است. در بحث ارتباط دین و اخلاق، صورت‌بندی خودمختاری اراده از ارزش فوق‌العاده‌ای برخوردار است.این صورت‌بندی بر آن است که چنان عمل کن که اراده بتواند در عین حال به واسطه دستور اراده خود را واضع قانون عام لحاظ کند. از این رو، به نظر کانت، هر قانونی که از طریق اراده بشری نباشد، غیراخلاقی است. بنابراین، به نظر او، اخلاق مستقل از دین است و اوامر خداوند با خودمختاری انسان منافات دارد. او هم‌چنین از طریق اخلاق، خدا و جاودانگی نفس را اثبات می‌کند.بنابراین، اخلاق سرانجام به دین می‌انجامد. بررسی اشکالات دیدگاه کانت در این زمینه موضوع این مقاله است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Religion and the independence of the ethics of Kant

نویسنده [English]

  • , Mohammad Mohammadrezaee
چکیده [English]

In this paper, the relationship between religion and ethics of Kant, one of the greatest thinkers of the West, will be discussed. Kant's moral doctrine is a Vzyfhgrayanh school, it is the practical reason with the criteria can be applied to identify the good and bad. His wisdom dictates divided into two categories: absolute and conditional and absolute commands that only moral imperatives,Through structures and formations general law, general law of nature, of man end in itself, self-determination and the country ends, can be detected. In discussing the relationship between religion and ethics, formation of self-determination of the value of its formulation. It is wonderful that such action now that will be able,He is also the morals, God and the immortality of the soul proves. Thus, morality eventually leads to religion. Kant investigate problems in this area is the subject of this article


 


 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religion
  • morality
  • Kant
  • God
  • immortality of the soul
  • Self-determination
  • heterodox
  • absolute perfection
  • highest good
CAPTCHA Image