برون گرایی در معرفت شناسی آلوین گلدمن - گزارشی از سه مقاله

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد دین شناسی موسسه امام خمینی

چکیده

یکی از رویکردهای مهم به مسئله معرفت و توجیه، در معرفت‌شناسی معاصر رویکرد برون‌گرایانه است که در آن بر نقش شرایط علی مناسب در تولید معرفت و باور موجه تأکید می‌شود. اعتمادگرایان که دسته‌ای از برون‌گرایان را تشکیل می‌دهند، معتقدند که اگر یک باور از مجاری قابل اعتماد سرچشمه گرفته باشد می‌تواند باوری موجه باشد، حتی اگر فرد باورکننده از نحوه توجیه باور خود آگاه نباشد و نتواند وجه توجیه باور خود را بیان کند. دیدگاه‌های آلوین گلدمن را می‌توان سرآغازی برای این رویکرد دانست. در اینجا، با مروری بر سه مقاله او، سیر اندیشه وی را به‌سوی اعتمادگرایی مشاهده خواهیم کرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Extroversion in epistemology Alvin Goldman - report of three articles

نویسنده [English]

  • Moohamad Ali Mobini
چکیده [English]

One of the important approaches to knowledge and justification, contemporary epistemology extroverted approach in which the role of Ali appropriate conditions for knowledge and justified belief is emphasized. Reliabilism hands of extroverts form, believe that if a belief is derived from reliable channels can believe is justified, even if the believer is not aware of how to justify your belief and your belief does not justify the opposite point. Alvin Goldman's views can be considered a starting point for this approach. Here, a review of three articles, he thought his journey toward reliabilism we will see

کلیدواژه‌ها [English]

  • معرفت
  • توجیه
  • درون‌گرایی
  • برون‌گرایی
  • اعتمادگرایی
  • معرفت حسی
CAPTCHA Image